Sağlık İl Müdürü Yavuz, gazetecilere plaket verdi

İl Binasında toplantı salonunda gazetecileri ağırlayan Yavuz, 2019 yılında Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ve faaliyetlerde vermiş oldukları emek ve hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. 2019 yılında Sağlık İl Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmaları anlatan Mardin Sağlık İl Müdürü Dr Saffet Yavuz, Mardin’de yatakla hizmet verilen hastanelerimizde 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 17 iken bu oran Türkiye’de 27 olduğunu belirterek, il genelinde  128’i kamu ve 175 özelde olmak üzere toplam 303 Yoğun Bakım yatak sayısı mevcut olduğunu söyledi. Toplam Yoğun Bakım yatak içerisinde 137 erişkin (62 kamu +75 özel), 150 Yeni Doğan (50 kamu + 100 Özel) ve 16 çocuk (kamu 16) yatak mevcut olduğunu belirten Yavuz,”  10 bin kişiye düşen Yoğun Bakım yatak sayısı ilimizde 3,7 Türkiye’de ise bu oran 4,1’dir. Ayrıca Bin canlı doğuma düşen Yeni Doğan Yoğun Bakım yatak sayısı ilimizde 7 iken Türkiye’de bu oran 9’dur” dedi.

Kaba Doğum Hızı Mardin’de 24,9 iken bu oran Türkiye’de 15’tir

Mardin nüfusu 829.195 kişi olduğunu ifade eden Yavuz,”  Mardin’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 19.476 kişi arttı. Mardin’in yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında‰17iken, 2018 yılında‰24’eyükseldi. Kaba Doğum Hızı Mardin’de 24,9 iken bu oran Türkiye’de 15’tir.Ayrıca Nüfusun kendini yenileyebilmesi için,doğurgan çağdaki her kadının ortalama 2,10 çocuk doğurması gerekmektedir. Türkiye’de doğurganlık hızı 2,07 olup Mardin için bu oran 3,12’dir.Mardin Nüfusun kendini yenileme kabiliyeti yüksektir. Uzman Hekim;2002’de 86 uzman hekim ile hizmet verilen İlimizde bugün itibariyle375’i kamu 75’i özelde olmak üzere toplam 450 uzman hekim görevalmakla beraber uzman hekim sayısı 5 kat artmıştır. Ayrıca 100 bin kişiye düşen uzman hekim sayımız 54 iken bu oran Türkiye’de 101’dir.Pratisyen Hekim;2002’de 149 pratisyen hekim ile hizmet verilen İlimizde bugün itibariyle 579’u kamu 13’ü özelde olmak üzere toplam 592 pratisyen hekim görev almakla beraber uzman hekim sayısı 4 kat artmıştır. Ayrıca 100 bin kişiye düşen Pratisyen hekim sayımız 71 iken bu oran Türkiye’de 54’tür. Diş Hekimi;2002’de 13 Diş hekimi ile hizmet verilen İlimizde bugün itibariyle 97’si kamu (uzman dahil) 89’u özelde olmak üzere toplam 186 Diş hekimi görev almakla Beraber Diş hekim sayısı 14 kat artmıştır. Ayrıca 100 bin kişiye 23 Diş hekimi iken bu oran Türkiye’de 37’dir”şeklinde konuştu

Sağlıkta tek çatıya geçildiğini vurgulayan Yavuz,”  694 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yeniden yapılandırılmış ve kuruluş aşamaları tamamlanmıştır.1.İdari Yapı; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, 4 Başkan, 8 Başkan Yardımcısı, 15 uzman ve 31 birim ile hizmet vermektedir.  Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve Alt Yapıları: Birinci Basamak Sağlık Kurumları; İlimizde 6 İlçe Sağlık Müdürlüğü (Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Derik, Mazıdağı), 4 Toplum Sağlığı ,Merkezi (Dargeçit, Ömerli, Savur, Yeşilli), 83 Aile Sağlığı Merkezi 256 Aile Hekimliği Birimi, 2 Verem Savaş Dispanseri, 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 1  Sağlıklı Hayat Merkezi, 5 Kamu Diyaliz Merkezi, 14 Göç Sağlığı Birimi (7 Aktif),5 tane Göçmen Sağlığı Merkezi,2 Kanser Erken Tanı Merkezi, 65 Sağlık Evi (23 aktif), 1 Halk Sağlığı Laboratuvarı, 1 Entegre Sağlık Merkezi, 2 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, 1 Hemoglobinopati, İl Ambulans Servisi Başhekimliği;41 ambulans ve  26 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hizmet vermektedir. İkinci Basamak Sağlık Kurumları; Yataklı Tedavi Hizmetleri veren 2.Basamak Sağlık kuruluşu olarak ilimizde 9’u kamu 3’ü Özelde olmak üzere toplam12 hastane bulunmaktadır. Kamuda; 400 yataklı Mardin Devlet Hastanesi, 300 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi, 150 yataklı Midyat ve Nusaybin Devlet Hastanesi, 50 yataklı Derik Devlet Hastanesi, 25 yataklı Dargeçit, 24 yataklı Savur, 20 yataklı Mazıdağı ve 15 yataklı Ömerli ilçe Devlet Hastanesi ile kamuda1.134 yatakla hizmet vermektedir. Özelde yer alan 130 yataklı Özel Mardin Park, 75 yataklı Özel Cihanpol ve 107 yataklı Özel İpekyolu Hastanesi toplamda 312 yatakla hizmet vermektedir. İl genelinde 1.446  Yatakla hizmet verilen hastanelerimizde 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 17 iken bu oran Türkiye’de 27’dir.  Yoğun Bakım Hizmetleri; İlimizde 128’i kamu ve 175 özelde olmak üzere toplam 303 Yoğun Bakım yatak sayısı mevcuttur. Toplam Yoğun Bakım yatak içerisinde 137 erişkin (62 kamu +75 özel), 150 Yeni Doğan (50 kamu + 100 Özel) ve 16 çocuk (kamu 16) yatak mevcuttur. 10 bin kişiye düşen Yoğun Bakım yatak sayısı ilimizde 3,7 Türkiye’de ise bu oran 4,1’dir. Ayrıca Bin canlı doğuma düşen Yeni Doğan Yoğun Bakım yatak sayısı ilimizde 7 iken Türkiye’de bu oran 9’dur.”

Sağlık Bakanlığı Özellikli Hizmetler Merkezleri:

Yavuz,” Devlet Hastanelerimizde hizmet veren özellikli hizmet merkezlerimiz; 1 Rop-Tanı Tedavi Merkezi, (Mardin DH.) 1 Kemoterapi (Mardin DH.), 1 Kardiyovasküler Cerrahi (Mardin DH.) 1 Nükleer tıp- Pet-CT (Mardin DH.), 2 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi,(Mardin DH. İle Kızıltepe DH) 5 Diyaliz Hizmetleri Merkezi(Mardin DH. 21 cihaz- Kızıltepe DH. 13 cihaz – Midyat DH. 12 cihaz – Nusaybin DH 17 cihaz. -  Derik DH. 6 cihaz ile hizmet vermektedir.) ile 1 uyku merkezi bulunmaktadır.

3.2.3. Tıbbi Cihazlar:

Tıbbı cihazlar bakımında il olarak iyi durumda olduklarını kaydeden Yavuz” İlimizde Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerde 2002’den önce tomografi hizmeti sadece özelde 1 cihaz ile hizmet verilirken, biz bu sayıyı 5’i kamuda olmak üzere toplam 8’ye çıkardık. 2002 yılında ilimizde kamuda MR cihazı yoktu ve özelde 1 MR cihazı ile hizmet veriliyordu, bugün ise 3’ü kamuda olmak üzere toplam 8 tane modern MR cihazı ve yaygın laboratuar hizmetleri ile sağlık hizmetleri en iyi şekilde sunulmaktadır.Büyük bir umut ve heyecanla beklenen, Koroner Anjiyo Merkezi Mardin Devlet Hastanesi’nde kurulmuştur. Bunların dışında 47 USG (kamu 25 + Özel 22), 20 EKO (Kamu 16 + Özel 4), 6 Mammografi (kamu 4 + Özel 2) ile hizmet vermektedir. Mardin’de 2002 yılında 10 adet diyaliz cihazıyla hizmet verilirken bugün bu sayı 33’ü özelde-64’ü kamuda olmak üzere toplam 97 cihaz ve 7 diyaliz merkeziyle 396 hastaya hizmet vermektedir. Diyaliz hastalarını evlerinden alıp tedavi sonrası evlerine bırakılmaya başlandı. Özel Sağlık Hizmetleri veren 3 Özel Hastane bulunmaktadır. Ayrıca 2 Diyaliz Merkezi, 10 Diş Polikliniği,65 Diş Muayenehanesi, 6 Diş Protez laboratuvarı, 6Özel Muayenehane, 6 Psiko Değerlendirme Merkezi, 29Optisyenlik Müessesesi, 1 Ortez Protez Uygulama Merkezi, 11 İşitme Cihazı Satış yeri, 31 Tıbbi Cihaz Satış yeri, 191 Eczane ile 3 Ecza Deposu ile hizmet vermektedir.”

Mardin’de 2 bin 18 ebe hemşire çalışıyor

Yavuz,” Ebe-Hemşire;2002’de 525 Ebe-Hemşire ile hizmet verilen İlimizde bugün itibariyle 1.794’ü kamu 224’ü özelde olmak üzere toplam 2.018 Ebe- Hemşire görev almakla beraber Ebe-Hemşire sayımız4 kat artmıştır. Ayrıca 100 bin kişiye düşen Ebe-Hemşire sayımız 243 iken bu oran Türkiye’de301’dir.Ayrıca; Kamuda uzman hekim, pratisyen hekim, ebe-hemşire ve diş hekimi dışında 1.305’i diğer sağlık personeli (SHS) ile 1.982’ü diğer (GİH-THS-İşçi… vb.) personel olmak üzere toplam 6.132 personel ile hizmet vermektedir.  Poliklinik Hizmetleri; 2002‘den (983.197) bu yana toplam polikliniğe başvuranların sayısı %635 artmıştır. 2018 yılında 7.228.391 poliklinik başvuruların %35’i (2.561.896) 1.basamak, %57’si (4.111.348) 2.basamak ve %8’i (555.147) özel hastanelerimizde gerçekleşmiştir.2019 ilk 11 ayda ise 2.basamakta3.801.814’ü kamu, 516.994’ü özel olmakla beraber toplamda 4.318.808 kişi müracaat etmiştir. 1.basamak sağlık kuruluşlarına ise 2.447.315 başvuru gerçekleşmiştir.Acil Polikliniğe başvuru sayısı ise SB 1.301.303 özel 101.588 toplam 1.402.891başvuru gerçekleşmiştir. Yatak Hizmetleri;Toplam 1.446 (özeller dahil) yatakla hizmet verilen ilimizde yatak başına 573 kişi düşmektedir. Yatak işgal oranı 2018 yılı için SB %70, özel %70 ve 2019 ilk 11 ay için SB % 69 özel de ise %78’dir. Türkiye yatak doluluk oranı ise %67’dir.  Doğum ve Sezaryen; 2018 yılında 20.555 doğumun 14.805 SB, 5.750’si ise özel hastanelerimizde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen doğumların %41’i sezaryen ile gerçekleşmiştir. Sezaryen oranların %65’i özel, %31’i ise SB hastanelerinde gerçekleşmiştir.2019 ilk 11 ayda ise;17.711 doğumun11.614’si SB, 6.097 ise özellerde gerçekleşmiştir. İlk 11 ayda SB’ de sezaryen oranı %31, özellerde ise %67’tir. İl geneli ise 43’tür. Ameliyat Hizmetleri:2018 yılında; 38 ameliyat masası (SB 28, özel 10) ve 138 cerrahi uzman sayısı (SB 107, Özel 31) ile 32.097 Ameliyat ( A+B+C Ameliyatları) gerçekleşmiştir.2019 ilk 11 Ay’da;30.395 A+B+C ameliyat gerçekleşmiş olup, 22.987 SB, 7.408 ise özelde gerçekleşmiştir. İlimizde bulunan 137 cerrahi kliniksen hekimin 109’i Sb, 28’i ise özelde bulunmaktadır. SB Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Çalışmaları:Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kızıltepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile diğer hastanelerimizde 80 ünite ve 83 hekim (uzman dahil) ile hizmet vermektedir.2018 yılında313.627 müracaat, 58.410 çekim, 39.892 kanal tedavisi ile 75.506 protez (sabit ve hareketli) yapılmıştır.2019 ilk 11 aydaise; 370.889 poliklinik, 42.980 kanal tedavisi, 165.752 dolgu, 69.509 diş çekim ve 66.990 protez (sabit ve hareketli) yapılmıştır. Acil Sağlık Hizmetleri:2002 yılında 1 İstasyon ve 1 Ambulansla hizmet verilen Acil Sağlık Hizmetleri bugün itibariyle26 Acil sağlık Hizmetleri istasyonu ile 45 standart, 1 dört yataklı, 1 yoğun bakım &Obez, 1 kar paletli ve 1 zırhlı olmak üzere 42 Ambulans bulunmaktadır.”

2019 yılında 877 bin kişi 112’yi aradı

2019 yılında 877 bin kişi 112’yi aradığını hatırlatan Yavuz,”  Mardin 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak.20 Doktor, 153 Paramedik, 108 ATT, 75 Sürücü, 3 Hemşire, 3 Sağlık Memuru, 6 V.H.K.İ, 8 adet Hizmetli ile toplamda 376 personel ile hizmet vermektedir. İstasyon başına 31.892 kişi düşerken (Türkiye 31.323) Ambulans başına düşen kişi sayısı ise 18.427 kişi (Türkiye 16.491) düşmektedir. 2018 yılında; çağrı merkezine yapılan başvuru sayısı 1.312.249bunların 46.389 (%3,5) gerçek çağrı olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında gerçekleşen 46.389 vakaya ilk 10 dakikada (kentsel) %91, ilk 30 dakikada (kırsal) %94 ulaşım sağlanmıştır. Ayrıca il dışı sevklerimizde 2017 (2.279) yılına oranla 2018 de (1.868) %18 azalma görülmüştür. 2019 yılında ise;Mardin İli Yeni Nesil Çağrı Merkezimizde 112 Acil Sağlık Masasına 2019 yılında toplamda gelen 877.322 çağrıdan vakaya dönüşen çağrı adedi 45.470 tir. Vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 831.852 olup, Vakaya Dönüşen Çağrı Oranı %5,18, Vakaya Dönüşmeyen Çağrı Oranı %94,82 dir. YNAÇM merkezimizde 112 Sağlıkta günlük ortalama çağrı sayısı 320 olup, ortalama gerçek çağrı sayısı 316 dır. AÇM de 112 acil sağlıkta çağrı cevaplama oranımız %99 dur. Cevaplanamayan çağrı sayısı %1 dir.Mardin Acil Sağlık Hizmetleri olarak 170 gönüllüsü ve 2 adet donanımlı Umke aracı ile Triaj Destek Merkezi olarak olağan dışı durumlarda (Trafik Kazası, Deprem, Terör, Doğal Afetler, vb…) kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. “

Anne Ölüm Hızı; ilimizde 2002 yılında yüz binde 181 iken Türkiye’de bu oran 64 olarak kayıtlarımızda mevcuttur. Sonraki yıllarda gerçekleşen anne ölüm ve hızları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

            2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019 (11ay)

Ölen Anne Sayısı       3          4          4          5          4          1          4          3

Anne Ölüm Oranı (Yüz binde)          14,6     20        18,5     18,1     17,9     24,1     19,5     16,02

Türkiye Anne Ölüm Oranı(Yüz binde)         15,4     15,0     15,2     14,7     14,7     14,5     13,6     -

Bebek Ölüm Hızı;

Bebek ölümlerinde ise 2002 binde 38 iken Türkiye’de ise 31,5 olarak gerçekleşmiştir. Sonraki yıllarda gerçekleşen bebek ölüm ve hızları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

            2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019

Ölen Bebek Sayısı      264      271      277      209      223      277      301      209

Bebek Ölüm Hızı (Binde)      10,9     10,4     10,4     9,8       10,9     13,4     14,7     11,16

Türkiye Bebek Ölüm Hızı(Binde)     7,8       7,4       7,6       7,6       7,3       9,1       9,2       -

8.2. Aşılar:

İlimizde gelişmiş ülke standart ve kalitesinde uygulanan aşılar 13 hastalığa karşı 14 çeşit aşı ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Aşağıdaki grafikte yıllara göre yapılan aşı oranları gösterilmiştir.

Mardin            BCG   DBT-İPA-Hib1          DBT-İPA-Hib2          DBT-İPA-Hib3          Hep B-1          Hep B-3            KKK   Hepatit A        Su Çiçeği

2019

(Ocak-Eylül)   99,2     99,3     99,1     99        97,4     98,8     98,7     98,6     98,8

2018

            98,8     99        98,8     98,7     95,7     98,7     98,4     97,9     98,3

2017

            99,6     99,6     99,6     99,5     94,8     99,5     99,4     99,4     99

Türkiye

(2017 SİY)     93        93        96        96        97        96        96        97        95

Konuşması ardından  Mardin İl Sağlık Müdürü Dr Saffet Yavuz ve Sağlık İl Müdürlüğü yönetim kadrosu tarafından gazetecilere ile yaptıkları hizmetlerden  dolayı plaket verildi

www.midyatgundem.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.