Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Mor Gabriel Manastırındaki aktif görevi yanında, hem Turabdin hem Mardin Metropolitliğinin genel sekreterliğini yaptı. Son 35 yıldır Süryani kültürü hakkında toplumsal algılamaya düşünsel katkılar sunmaktadır. Süryani Edebiyatçıları ve Yazarları Birliği’nin aktif bir üyesidir. Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneğinin başkanıdır. Süryanice edebi bir kitabın yazarıdır. Türkçe ve Süryanice edebi yazıları -yurtiçinde ve yurtdışında- farklı yayın organlarında yayınlanmaktadır. Bazı yazıları İngilizceye çevrilmektedir.
Yazarın Makaleleri
NE YAPARSAN KENDİNE YAPARSIN
NE YAPARSAN KENDİNE YAPARSIN Yaşlı bir Marangozun emeklilik çağı gelmişti. Patronuna işten ayrılarak artık ailesi ve torunlarıyla zaman geçirmek istediğini söyledi. Bunun karşılığında patronu marangozdan son bir isteği olduğunu ve ondan...
ELATH
ELATH: KAYA OYUKLARI VE KİLİSE KALINTILARI "Bir yanda dingin ve huzur verici bir tepenin yamacında kiliselerin kalıntıları, öbür yanda eski ve sıkıntılı dönemlerin sessiz tanıkları ve belgeleri olarak, doğayla iç içe varlıklarını sürdüren...
Süryanicenin Anlam Derinliği
SÜRYANİCENİN ANLAM DERİNLİĞİ Süryanice, Sami diller ailesi içerisinde yer alan kadim bir dildir. Geçmişi geleceğe taşıyan bu dil, ‘evrenimizin sınırları'nı oluşturan anlama ve anlamaya kap vazifesi görerek süregelmiş olup, başlangıcından...
KARDU'DA BAHAR
Kardu'da Bahar Baharda Kardu (Cudi) Dağının etekleri, Hassana (Kösrali) köyü farklı bir doğal güzelliğe bürünmektedir. Buradaki doğal şakırdamalar ve uğuldamalar, düşünsel yalpalamalara, sevinç- hüzün karışımı büzülü duygulara...
Süryanicenin Tarihsel Önemi ve Durumu
Süryanicenin Tarihsel Önemi ve Durumu Tarihin eski dillerinden biri olan Süryanice, İbranice ve Arapçayla kardeş dil olarak biliniyorsa da, bu dilleri derinden etkilemiştir. Sami aile grubuna giren Süryanice, eski Aramice dilinin geliştirilmiş bir...
Gençlik ve Farkındalık
Gençlik ve Farkındalık ‘‘Yükselmek istiyorsan, cevvalce ve cesurca başlamalısın. Ruhuna sinmiş bezginliğin, düzensiz ve gizli eğilimin köklerini baltayla kesebilmeli ve yok edebilmelisin!'' Anbarlı Mor Eliyo (10. Yüzyıl) Her kuşak,...
Paradigmal Kurumlar
Paradigmal Kurumlar Paradigma [1] insanın hem kendini, hem hayatı yorumlama biçimi olarak tanımlanabilir. Belli durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin dinamik bir düşünce geliştirir. Pozitif anlamlar taşıyan düşünsel bir arka...