Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Mor Gabriel Manastırındaki aktif görevi yanında, Turabdin ve Mardin Metropolitliğinin genel sekreterliğini yaptı. 30 yıla yakın bir süreden beri Süryani kültürü hakkında toplumsal algılamaya düşünsel katkılar sunmaktadır. Süryani Edebiyatçıları ve Yazarları Birliği’nin aktif bir üyesidir. Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneğinin başkanıdır. Süryanice edebi bir kitabın yazarıdır. Türkçe ve Süryanice edebi yazıları -yurtiçinde ve yurtdışında- farklı yayın organlarında yayınlanmaktadır. Bazı yazıları İngilizceye ve Arapçaya çevrilmektedir. Süryanice, Türkçe, İngilizce, Arapça dillerinde yayın yapan Www.karyohliso.com isimli websitesinin yazarı ve editörüdür.
Yazarın Makaleleri
Kitap Tanıtımı / ŞLOMO Kitabı
ŞLOMO Kitabı Midyat'a bağlı Anhel (Yemişli) köyünde doğan ve Almanya-Paderborn şehrinde yaşayan Musa Ergin'in koordinatörlüğünde ‘‘Kadim Halk Süryanilerden ŞLOMO'' isminde yeni bir kitap yayınlandı. Bu vesileyle Paderborn'dan...
Kıtap Tanıtımı / Anadolu Ortak Aşk Medeniyeti
Kitap Tanıtımı / Anadolu Ortak Aşk Medeniyeti Türkiye'nin seçkin yazarlarından biri olan değerli dostum Ali Rıza Malkoç'un beklenen "Anadolu Ortak Aşk Medeniyeti" adlı kitabı yayınlandı. Kitap, 245 sayfa, toplumsal, düşünsel, hukuksal...
Kitap Tanıtımı / Öfke Kontrolu
Kitap Tanıtımı / ÖFKE KONTROLU Türkiye'nin seçkin düşünür/yazarlarından biri olan değerli dostum Ali Riza Malkoç'un izniyle, kendisinin yazmış olduğu ve KDY (Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık)'nin Mart 2020'de yayınlamış...
Kitap Tanıtımı / Kendinle Barışık Olmak
Kitap Tanıtımı / Kendinle Barışık Olmak Türkiye'nin seçkin düşünür/yazarlarından biri olan değerli dostum Ali Riza Malkoç'un izniyle, kendisinin yazmış olduğu ve KDY (Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık)'nin Mart 2020'de...
Kitap Okumanın Faydaları
Kitap Okumanın Faydaları Kitap okumak, baltamızı bilemeye benzer. Yaşam enerjimizin zinde kalmasını arzuluyorsak, bireysel ve toplumsal huzuru önemsiyorsak, yaptığımız işte başarılı ve doyumlu olmak istiyorsak, baltamızı bilemek bir zorunluluktur....
Maril Hotel Didim'e Can Katacak
Maril Hotel Didim'e Can Katacak 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü, Aydın-Didim ilçesinde Maril Resort Hoteli davul ve zurna töreniyle hizmete açıldı. Bu açılış, koronavirüs salgının olumsuz etkileri içinde bir nefes gibi heyecan yarattı....
KADIN...
KADIN... Ne kadar değerli olduğunu unutur! O unutsa da biz unutmamalıyız! Altıncı gün dolmak üzereydi. Ve Tanrı hala kadını yaratıyordu. Bir melek çıkageldi. Tanrı'ya; - Ötekini, erkeği çok daha çabuk yaratmıştın, buna niye bunca...
EĞER
EĞER... Eğer, bütün etrafındakiler panik içine düştüğü ve bunun sebebini senden bildikleri zaman sen başını dik tutabilir ve sağduyunu kaybetmezsen; Eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen;...
ܦܛܢܐ ܘܦܛܥܐ
ܦܰܛܢܐ ܘܦܰܛܥܐ ܦܰܛܢܐ ܡܫܬܰܚܠܦܢܐ ܗ̱ܘ ܘܡܬܛܰܘܪܢܐ. ܘܦܰܛܥܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܗ̱ܘ ܘܡܶܣܬܰܚܦܳܢܐ. ܦܰܛܢܐ ܡܬܬܰܘܕܰܥ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܐ ܓܳܕܫ ܠܗ ܡܕܡ. ܦܰܛܥܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗ݁ܘ...
ABDAL ile APTAL
ABDAL ile APTAL Abdal, (hali) değişen demektir, aptal değişmeyen, o nedenle ilki evrilir, ikincisi devrilir. Abdala malum olur, aptala bir şey olmaz. Aptal önemli olana değer verir, abdal değerli olana. Aptal hep haklı olmayı marifet bilir, abdal...
İçsel Donanımlar
İÇSEL DONANIMLAR Ego/nefis, ruhun şatosunda bekçilik yapan bir nöbetçi gibidir. Şatoya girişin karşılığı rüşvet ve sıvazlamadır. Çünkü ego/nefis, yerleşik algıların, kendini beğenmişliğin, üstünlük/bilgiçlik taslamanın,...
YAKARIŞ
Y A K A R I Ş Ya Rab, beni ne kuzuları kesen kasap, ne de kasabın kestiği kurbanlık koyun yapma! Ya Rab, makam sahibi ve güçlü olanların yüzüne karşı hakikati haykırmama yardım et! Zayıfların takdirini kazanmak için yalan ve boş konuşmalara...
ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܥܢܘܝܐ
ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܳܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܫܘܼܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܶܟܡܰܬ ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܕܡܬܢܣܒܝܼܢ ܡܼܢ ܡܰܘ̈ܥܶܐ «ܡܝ̈ܳܥܐ» ܕܡ̈ܬܠܐ ܘ̈ܦܠܐܬܐ... ܕܓܳܫܦܝܼܢ ܘܩܳܝܬܝܼܢ ܒܕܘ̈ܟܝܳܬܐ...
Birçok Kişilik ve Bir Tek Efendi
Birçok Kişilik Ve Bir Tek Efendi Bir Çeroki reisi hakkında çok eski bir Kızılderili öyküsü vardır. Büyük bir kabilenin reisi olan bu şef bir gün en çok sevdiği torununa biraz hayat bilgisi dersi vermenin zamanı geldiğine karar vererek...
Münzevinin Kıssası
Münzevinin Kıssası Bir gün yaşlı bir münzeviye sorarlar: "Sürekli yalnız olmaktan bıkmıyor musun?" Münzevi cevap verir: "Yapacak çok işim var. İki şahin eğitmem gerekiyor. Ve iki kartal. İki tavşan sakinleştirmek ve yılanı eğitmek....
Kültürün Büyük EVi
ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܠܫܢܐ ܡܿܢ ܒܰܝܬܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܐܦܰܕܢܐ ܓܰܐܝܐ ܕܣܓܝ̈ܐܝܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܘܗܝ ܘܐܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܝܢܢ ܒܗ܆ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܰܢܩܰܘܐ...
ܝܘܬܪܢܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܝܕܥܬܐ Mor Afrem
ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢܽܘܬ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ...
Kitap Okumanın Ve Bilginin Faydaları / Mor Afrem
Mor Afrem'den Şiir Sürekli Kitap Okumanın, İlimin ve Bilginin Faydaları Her gün okumazsan, kitaplardan faydalanmazsan; Bil ki, şeytanlara yenilirsin ve aylaklardan sayılırsın. Aylaklar dışarıya çıkarılacak ve karanlıkta işkenceye maruz...
Yürek Paklığı ve Pişmanlık / Mor Afrem
Mor Afrem'den Bir Yakarış Yürek Paklığı ve Pişmanlık Ya Rab, bende pak bir yürek yarat. Çünkü ilki bozuldu. Tahakkümü altına girdiği günahın kirliliğinden ötürü murdar oldu. Ya Rab, sözlerimi saf ve sağlam ruhla yenile. Ruhumun...
Beden ve Egonun Çekişmesinde Ruhun Rolü
Beden ve Egonun Çekişmesinde Ruhun Rolü Bilinmelidir ki, "ruho/ruh, fağro/beden, nafşo/nefis" "ܪܘܼܚܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ" sözcüğü Süryani edebiyatında en çok kullanılan tabirlerdendir. Bu da Süryani edebiyatında insanın bileşimini...
Süryanice Faydalı Öğütler ve Uyarılar / Mor Afrem
ܡܶܠܟ̈ܐ ܘܙܘܼܗܳܪ̈ܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܩܰܕܝܼܫܳܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܰܠܦܳܢܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܥܶܐ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܥܰܠܠܳܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܡ ܚܽܘܼ̈ܒܠܶܐ܆...
ܡܠ̈ܟܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܡ
ܡܶܠܟ̈ܐ ܘܙܘܼܗܳܪ̈ܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܩܰܕܝܼܫܳܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܰܠܦܳܢܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܥܶܐ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܥܰܠܠܳܢܰܝ̈ܟ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܡ ܚܽܘܼ̈ܒܠܶܐ܆...
Mor Afrem'den Faydalı Öğütler ve Uyarılar / Mor Afrem
Mor Afrem'den Faydalı Öğütler ve Uyarılar Kendinden memnun olma ki, idarecilerin kuşkuya düşmesin. Minnet yapma ki, kangren çağırılmayasın. Sopan çok sert olmasın ki, kovalamasın, kaçırmasın ve dağıtmasın. Sesin haşin olmasın...
Düzensizlik Döngüsü
Düzensizlik Döngüsü Evrenin döngüsü sistemli ve kusursuz bir şekilde devam ederken, evrenin en değerli ve akıllı varlığı olan insanın ruhsal döngüsü neden düzensiz süregelir? Doğrusu, bu ruhsal döngünün düzensizliği birçok nedene...