banner73
Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Mor Gabriel Manastırındaki aktif görevi yanında, hem Turabdin hem Mardin Metropolitliğinin genel sekreterliğini yaptı. Son 35 yıldır Süryani kültürü hakkında toplumsal algılamaya düşünsel katkılar sunmaktadır. Süryani Edebiyatçıları ve Yazarları Birliği’nin aktif bir üyesidir. Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneğinin başkanıdır. Süryanice edebi bir kitabın yazarıdır. Türkçe ve Süryanice edebi yazıları -yurtiçinde ve yurtdışında- farklı yayın organlarında yayınlanmaktadır. Bazı yazıları İngilizceye çevrilmektedir.
Yazarın Makaleleri
Din ve Sosyal Adalet
DİN VE SOSYAL ADALET ‘‘Farklılıklar, birbirimize muhtaç olmamızı isteyen ilahi tasarının gereğidir. Farklılıklar, sosyal adaleti özendirmeli, insan onurunu yüceltmelidir. İnsana saygı, başkasını bir başka kendisi olarak görmeyi ve...
Duvarlar Yerine Köprüler
Duvarlar Yerine Köprüler ܚܠܦ ܫܘܪ̈ܐ ܢܶܒܢܶܐ ܓܺܫܪ̈ܐ ܢܶܓܫܽܘܪ ܘܠܐ ܢܫܽܘܪ ܠܝܬ ܦܘܼܢܳܩܳܐ ܕܠܐ ܕܘܼܢܳܩܳܐ. ܐܢ ܚܘܼܒܰܢ ܒܰܙܒܢ ܗܘܳܐ ܟܐܒܰܢ ܘܕܘܢܳܩܢ܆ ܗܘܼ ܟܺܐܒܰܢ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ...
ÖZÜN GÜRLEŞMESİ VE DİYAR-İ CİBRAN
ÖZÜN GÜRLEŞMESİ VE DİYAR-İ CİBRAN ‘‘Tevazu, Tanrısal bir giysidir.'' Süryani Düşünür Ninovalı Mor İshak (613-700) 9-16 Eylül 2019 tarihleri arasında ısrarlı davet üzerine, arkadaşım Habip Doğan ile Lübnan'ı ziyaret...
SIZILI ÇAĞRIŞIMLAR
SIZILI ÇAĞRIŞIMLAR Bazı şehirler, medeniyet ve kültürlerin eksen şehirleridir. İnsani yükselişlerin ve düşüşlerin mihenk taşı konumundadır. Mardin, işte böyle bir şehirdir. Çok konuşulan ancak çok az araştırılan bir şehir. Tarihsel...
Özdeyişler ve Veciz Sözler
Özdeyişler ve Veciz Sözler Süryanice denilir ki; ''Lo Tehze Funoko dlo Dunoko''. ''Bedel ödemeden -yorulmadan- rahatlama bulamazsın.'' Arapçada bir söz var: Denilir ki, ‘‘Kul şi min sok, mhabbe min fok.''...
Mantık ve Ahlak
Mantık ve Ahlak Mantık, neler yapmamız gerektiğini öğretir ve geliştirir.. Ahlak ise, neler yapmamamız gerektiğini....! Asma ve çubuk örneğinde olduğu gibi, ilahi maksatlardan birisi de; aidiyet ve insani ilişkilerdir. Ruhsal aydınlanmanın...
İyiliğin Özü ve Bereketi
İyiliğin Özü ve Bereketi İyiliğin özü, içsel pazarlıklı duyguları aşarak yetenek ve imkanlarımızı başkalarının yararına kullanabilmektir. Samimi bir şekilde –beklenti içine girmeksizin- gönülden gelen/yapılan her iyilik, bereketiyle...
Benlik Çıkmazları Veya Ruhsal Labirentler
Benlik Çıkmazları veya Ruhsal Labirentler Ruhsal yoğunlaşma olursa, insan dış dünyadaki bazı durumları ve bazı duruşları daha iyi anlar. Hizmet ruhu başka, benlik ruhu başkadır. Bu iki ayrı ruh bazen insanda gerginliğe ve çatışmaya neden...
ÇOĞULCULUK VE BARIŞ
Çoğulculuk ve BARIŞ Çoğulculuk ve barış, iki ayrı kavram gibi gözükse de, sosyal hayatta yekdiğerini tamamlamaktadır. Çoğulculuk, hayatın temel gerekçesi olan sevginin gerekçelerini; barış ise, bu gerekçelerden gelen özdeşleşme ve şefkat...
İYİ BAYRAMLAR
İYİ BAYRAMLAR Geleneksel yaklaşımların parçalara ayrıldığı ve egonun yaptığı her şeye karşılık olarak devamlı hayatla pazarlık ettiği bir zamanda yaşıyoruz. Kalemiz olduğunu düşündüğümüz yer, bir anda kuma dönüşebilmektedir....
ÇİFTÇİ VE OĞULLARI
ÇİFTÇİ VE OĞULLARI Ölüm döşeğindeki bir çiftçi, oğullarına bir ders vermek amacıyla hepsini etrafına topladı ve şöyle dedi: ‘‘Oğullarım, kısa bir süre sonra öleceğim. Bu yüzden, üzüm bağının bir yerinde gizli bir hazine...
BESLENEN TARAF KAZANIR
BESLENEN TARAF KAZANIR Mantık, neler yapmamız gerektiğini geliştiren/söyleyen yaklaşımın adıdır. Ahlak ise, neler yapmamamız gerektiğini geliştiren/öğreten bilginin adıdır. Huzur ve istikrar için devamlı mantıklı ve ahlaklı bir yaşamı...
Özgüvenin Etkisi
Özgüvenin Etkisi İş adamının işleri bozulmuştu. Ne yaptıysa olmuyordu. Bir zamanlar çok başarılı bir insan olmasına rağmen şimdi büyük olan sadece borçlarıydı. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken, diğer taraftan da bir...
NE YAPARSAN KENDİNE YAPARSIN
NE YAPARSAN KENDİNE YAPARSIN Yaşlı bir Marangozun emeklilik çağı gelmişti. Patronuna işten ayrılarak artık ailesi ve torunlarıyla zaman geçirmek istediğini söyledi. Bunun karşılığında patronu marangozdan son bir isteği olduğunu ve ondan...
ELATH
ELATH: KAYA OYUKLARI VE KİLİSE KALINTILARI "Bir yanda dingin ve huzur verici bir tepenin yamacında kiliselerin kalıntıları, öbür yanda eski ve sıkıntılı dönemlerin sessiz tanıkları ve belgeleri olarak, doğayla iç içe varlıklarını sürdüren...
Süryanicenin Anlam Derinliği
SÜRYANİCENİN ANLAM DERİNLİĞİ Süryanice, Sami diller ailesi içerisinde yer alan kadim bir dildir. Geçmişi geleceğe taşıyan bu dil, ‘evrenimizin sınırları'nı oluşturan anlama ve anlamaya kap vazifesi görerek süregelmiş olup, başlangıcından...
KARDU'DA BAHAR
Kardu'da Bahar Baharda Kardu (Cudi) Dağının etekleri, Hassana (Kösrali) köyü farklı bir doğal güzelliğe bürünmektedir. Buradaki doğal şakırdamalar ve uğuldamalar, düşünsel yalpalamalara, sevinç- hüzün karışımı büzülü duygulara...
Süryanicenin Tarihsel Önemi ve Durumu
Süryanicenin Tarihsel Önemi ve Durumu Tarihin eski dillerinden biri olan Süryanice, İbranice ve Arapçayla kardeş dil olarak biliniyorsa da, bu dilleri derinden etkilemiştir. Sami aile grubuna giren Süryanice, eski Aramice dilinin geliştirilmiş bir...
Gençlik ve Farkındalık
Gençlik ve Farkındalık ‘‘Yükselmek istiyorsan, cevvalce ve cesurca başlamalısın. Ruhuna sinmiş bezginliğin, düzensiz ve gizli eğilimin köklerini baltayla kesebilmeli ve yok edebilmelisin!'' Anbarlı Mor Eliyo (10. Yüzyıl) Her kuşak,...
Paradigmal Kurumlar
Paradigmal Kurumlar Paradigma [1] insanın hem kendini, hem hayatı yorumlama biçimi olarak tanımlanabilir. Belli durumlarda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin dinamik bir düşünce geliştirir. Pozitif anlamlar taşıyan düşünsel bir arka...