Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Mor Gabriel Manastırındaki aktif görevi yanında, hem Turabdin hem Mardin Metropolitliğinin genel sekreterliğini yaptı. Son 35 yıldır Süryani kültürü hakkında toplumsal algılamaya düşünsel katkılar sunmaktadır. Süryani Edebiyatçıları ve Yazarları Birliği’nin aktif bir üyesidir. Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneğinin başkanıdır. Süryanice edebi bir kitabın yazarıdır. Türkçe ve Süryanice edebi yazıları -yurtiçinde ve yurtdışında- farklı yayın organlarında yayınlanmaktadır. Bazı yazıları İngilizceye çevrilmektedir.
Yazarın Makaleleri
Birçok Kişilik ve Bir Tek Efendi
Birçok Kişilik Ve Bir Tek Efendi Bir Çeroki reisi hakkında çok eski bir Kızılderili öyküsü vardır. Büyük bir kabilenin reisi olan bu şef bir gün en çok sevdiği torununa biraz hayat bilgisi dersi vermenin zamanı geldiğine karar vererek...
Münzevinin Kıssası
Münzevinin Kıssası Bir gün yaşlı bir münzeviye sorarlar: "Sürekli yalnız olmaktan bıkmıyor musun?" Münzevi cevap verir: "Yapacak çok işim var. İki şahin eğitmem gerekiyor. Ve iki kartal. İki tavşan sakinleştirmek ve yılanı eğitmek....
Kültürün Büyük EVi
ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܠܫܢܐ ܡܿܢ ܒܰܝܬܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܐܦܰܕܢܐ ܓܰܐܝܐ ܕܣܓܝ̈ܐܝܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܘܗܝ ܘܐܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܝܢܢ ܒܗ܆ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܰܢܩܰܘܐ...
ܝܘܬܪܢܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܝܕܥܬܐ Mor Afrem
ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢܽܘܬ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ...
Kitap Okumanın Ve Bilginin Faydaları / Mor Afrem
Mor Afrem'den Şiir Sürekli Kitap Okumanın, İlimin ve Bilginin Faydaları Her gün okumazsan, kitaplardan faydalanmazsan; Bil ki, şeytanlara yenilirsin ve aylaklardan sayılırsın. Aylaklar dışarıya çıkarılacak ve karanlıkta işkenceye maruz...
Yürek Paklığı ve Pişmanlık / Mor Afrem
Mor Afrem'den Bir Yakarış Yürek Paklığı ve Pişmanlık Ya Rab, bende pak bir yürek yarat. Çünkü ilki bozuldu. Tahakkümü altına girdiği günahın kirliliğinden ötürü murdar oldu. Ya Rab, sözlerimi saf ve sağlam ruhla yenile. Ruhumun...
Beden ve Egonun Çekişmesinde Ruhun Rolü
Beden ve Egonun Çekişmesinde Ruhun Rolü Bilinmelidir ki, "ruho/ruh, fağro/beden, nafşo/nefis" "ܪܘܼܚܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ" sözcüğü Süryani edebiyatında en çok kullanılan tabirlerdendir. Bu da Süryani edebiyatında insanın bileşimini...
Süryanice Faydalı Öğütler ve Uyarılar / Mor Afrem
ܡܶܠܟ̈ܐ ܘܙܘܼܗܳܪ̈ܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܩܰܕܝܼܫܳܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܰܠܦܳܢܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܥܶܐ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܥܰܠܠܳܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܡ ܚܽܘܼ̈ܒܠܶܐ܆...
ܡܠ̈ܟܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܡ
ܡܶܠܟ̈ܐ ܘܙܘܼܗܳܪ̈ܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܩܰܕܝܼܫܳܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܰܠܦܳܢܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܥܶܐ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܥܰܠܠܳܢܰܝ̈ܟ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܡ ܚܽܘܼ̈ܒܠܶܐ܆...
Mor Afrem'den Faydalı Öğütler ve Uyarılar / Mor Afrem
Mor Afrem'den Faydalı Öğütler ve Uyarılar Kendinden memnun olma ki, idarecilerin kuşkuya düşmesin. Minnet yapma ki, kangren çağırılmayasın. Sopan çok sert olmasın ki, kovalamasın, kaçırmasın ve dağıtmasın. Sesin haşin olmasın...
Düzensizlik Döngüsü
Düzensizlik Döngüsü Evrenin döngüsü sistemli ve kusursuz bir şekilde devam ederken, evrenin en değerli ve akıllı varlığı olan insanın ruhsal döngüsü neden düzensiz süregelir? Doğrusu, bu ruhsal döngünün düzensizliği birçok nedene...
BÜYÜMEK
BÜYÜMEK Bütünün bir parçası olan insanın yaşamdaki konumu tıpkı asmadaki çubuk gibidir. Büyümesi, asmanın; yani bütünün koşullarına bağlı olarak gelişim göstermektedir. Bu gerçek, temel bir doğru gibi dursa da, ‘Su kaynarken patatesi...
Ramazan Bayramı Kutlaması
Ramazan Bayramı Kutlaması Ruhani mevsimler, dışsal gücün (ve nefsani hırslar) peşinden koşmaktan çok, içsel gücün (ve ahlaki donanımlar) peşinden koşmanın gerekliliğini hatırlatan müstesna günlerdir. Hem içsel, hem dışsal büyüme...
TUTSAK EDİLMİŞ BAŞRAHİP
TUTSAK EDİLMİŞ BAŞRAHİP Vaktiyle Nuh'un Gemisi olarak ünlenmiş mabedin engin ve kasvetli yıkıntıları, Karlı Dağlar'ın Altar (Sunak) Tepesi olarak bilinen o muazzam, mağrur zirvesinde durmaktadır. Geleneklerle bağdaştırdığımızda...
Kalbimize Sahip Çıkmak
Kalbimize Sahip Çıkmak ܬܐܡ̈ܢ ܚܶܟܡܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܪܘܼܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܘܐܒܗ̈ܬܢ ܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܦܺܝܼܪ̈ܐ ܫܰܡܶܫܘ ܠܚܶܟܡܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܒܪܘܼܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܘܒܪܘܼܚܳܐ ܕܣܶܦܪܝܘܼܬܐ ܠܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ...
İnsanın Kendini Kilitlemesi
İnsanın Kendini Kilitlemesi Süryani edebiyatının ve ruhaniyetinin derin kalemi ve ekolu kabul edilen Nusaybinli Aziz Mor Afrem'in (303-373) şiir türünde, aklıyla düşündüğü gönlüyle yazdığı sayısız edebi ve ebedi yakarışı...
ANLAM VE MAKSAT
Anlam ve Maksat Güvenli ve istikrarlı bir toplumda yaşamanın temel dayanağı ‘‘insan ve ahlak'' konusunun fikren ve ruhen özümsenmesine bağlıdır. Çünkü noksan, eksik, zayıf olan insanın dünyadaki yegâne amacı, kendisini tamamlama...
Asil Davranışlar
Asil Davranışlar İnsanlar bir yerde/bir insanda diriliyorsa, canlanıyorsa, o yer/o insan ruh ve hakikat doludur. Ümitsizlik, karamsarlık, nefret, öfke, dışlama, ötekileştirme, itibarsızlaştırma, kıskançlık, çekememezlik, edepsizlik, fitne,...
Düşüncenin Zor Yönü
Düşüncenin Zor Yönü SEVGİ, Samimiyet, Sorumluluk düşüncenin en zor yönüdür. Ama pratikte yaşandığında hayatın güzelliklerini ortaya çıkarır. Çünkü insan, hayatın dokusunu, kokusunu, görünür-görünmez boyutlarını bu üç S'nin...
İki Sevgi
İKİ SEVGİ Hayatta temel iki sevgi var: Dikey sevgi. Rab sevgisi. Yatay sevgi. Kainat ve insan sevgisi. Bu temel iki sevgi, hayatın içinde var olan bütün sevgileri tanımlamaktadır. Her alanı ve bu alanlara bağlı sorumluluğu ve disiplini de kapsamaktadır. ...
ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܐ
ܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܘܫܘܼܥܠܳܝܳܐ ܡܠܳܐ: ܘܡܢܗܿ ܡܰܠܝܼ ܘܐܰܡܠܝܼ ܘܫܰܡܠܝܼ ܘܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܒܣܘܼܟܳܠ ܓܘܼܡܪܳܐ ܕܡܕܡ. ܘܡܬܬܣܝܼܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܒܡܕܡ. ܘܰܣܥܘܼܪܝܐ ܕܡܕܡ ܡܰܠܝܐܝܬ. ܥܠܳܐ:...
Ekinci Veya Çiftçi
Ekinci Veya Çiftçi Toprağa atılan, toprağa gömülen tohumdan asla ümit kesilmez. Ancak yaşam tarlasında, kökü ve pratiği olmayan hiç bir tohum ürün vermez. İnsan zihni için kelimeler/sözcükler toprağa atılan tohum gibidir. İnsan devamlı...
Süryanice Paskalya Kutlaması
ܩܡ ܡܪܢ ܡܼܢ ܩܒܪܐ. ܒܪܝܟ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܥܳܠܡܐ ܒܫܶܩ̈ܠܐ ܡܰܪܝܪ̈ܐ ܩܶܨܬ ܟܰܘܫܳܐ ܩܛܝܼܪܳܝܳܐ ܕܡܰܘܬܳܢܐ ܕܟܳܪܳܢܰܐ. ܐܝܢ: ܠܚܝܼܡ ܗ̱ܘ ܘܡܰܪܝܪ ܙܰܒܢܐ ܩܶܨܰܬ ܡܰܪܥܐ...
Gönül Yaylası
Gönül Yaylası Anlamak, anlayışı doğurur. Anlayış da ruhsal bağışıklığı güçlendirir.. Yaşamı tehdit eden koronavirüsün yarattığı bu türbülans günlerinde ruhsal bağışıklık çok önem arz etmektedir...! İyilik yapmak kadar,...