Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Mor Gabriel Manastırındaki aktif görevi yanında, hem Turabdin hem Mardin Metropolitliğinin genel sekreterliğini yaptı. Son 35 yıldır Süryani kültürü hakkında toplumsal algılamaya düşünsel katkılar sunmaktadır. Süryani Edebiyatçıları ve Yazarları Birliği’nin aktif bir üyesidir. Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneğinin başkanıdır. Süryanice edebi bir kitabın yazarıdır. Türkçe ve Süryanice edebi yazıları -yurtiçinde ve yurtdışında- farklı yayın organlarında yayınlanmaktadır. Bazı yazıları İngilizceye çevrilmektedir.
Yazarın Makaleleri
Esas Mesele
ESAS MESELE Herkes bildiğini zannetse de, mesele bilmek değildir. Mesele bilmediğini bilmektir. Kendini bilmektir. Mesele övünmeden ve dövünmeden bilmediğini kabul etmektir. Yazıldığına göre; ‘‘Bilmediğini bilmenin güzelliklerinden biri...
Temiz Yürek ve Verdiklerimiz
Temiz Yürek ve Verdiklerimiz ‘‘Düşüncelerini dizginleyerek kalbine yolla'' Aziz Mor Afrem (303-373) Temiz yürek ve sağlam ruh, insanlığa ve insaniyete dairdir. Birbirini besleyen bu iki kavram, fikri manada kendine özgü, basit ama...
Tevazu ve Sömürü / التواضع والاستغلال / Humility and Exploitation
Tevazu ve Sömürü Tevazu büyük bir insani erdemdir. Süryani kültüründe tevazu ile ‘‘insanlığa hizmet eden Allah'a en yakın olandır'' mantığı var. Fakat öteden beri medeniyetin mümbit kaynağı olan coğrafyamızda farklı...
Yeni Kavramlar / New Concepts / المفاهيم الجديدة
Yeni Kavramlar Kelime dağarcığımızda olmayan, bildiğimiz herhangi bir dilde öğreneceğimiz her yeni kavram, aslında yeni bir anlam barındırmaktadır. Her anlam, yeni bir ufuktur. Düşünce ve mana dünyamıza giren her yeni kavram, her yeni anlam,...
Kendimizi / Ourselves / Anfusana
Kendimizi Kendimizi değil, ruhumuzu büyütmeliyiz. Kendimizi değil, idrakimizi yükseltmeliyiz. Kendimizi değil, bilincimizi yükseltmeliyiz. Kendimizi değil, sorumluluğumuzu büyütmeliyiz. Kendimizi değil, anlayışımızı büyütmeliyiz. Kendimizi...
ŞUMLOYO
ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܫܘܡܠܝܐ ܡܿܢ ܢܘܼܦܳܫܐ ܗ̱ܘ ܕܢܘܼܦܳܩܳܐ ܘܦܘܼܢܳܩܳܐ. ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܗ̱ܘ ܕܢܘܼܦܳܨܐ ܘܢܘܼܦܳܣܳܐ. ܘܒܫܘܪܝܐ: ܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܗܶܪܓܳܐ ܥܰܛܠܐ ܘܗܶܕܣܳܐ ܥܰܣܩܐ ܐܢܘܢ ܠܗܿܢܘܢ...
En İyisi OL
EN İYİSİ OL Bir organize sanayiinde üretim yapan iki konfeksiyon fabrikasının üretim ve satış raporları arasında çok büyük fark vardı. Hâlbuki her iki fabrikada da aynı sayıda işçi, aynı sürede çalışıyor, eşit sayıda makine faaliyet...
Kıssadan Hisse
KISSADAN HİSSE: KÜÇÜK LİMON AĞACININ HİKÂYESİ Zengin bir iş adamının bahçesinde, yan yana dikilen iki limon ağacı vardı. Mayıs ayı sonlarında açan limon çiçekleri, bütün bahçenin havasını bir anda değiştirir ve apartmanlara hapsedilmiş...
Asuri Hükümdarı Asarhadon
Asuri Hükümdarı Asarhadon Çok zaman önce Asuri ülkesinin padişahı Asarhadan, komşusu Layiliye krallığı ile savaşıp, onun ülkėsini fethetmişti. Ülkedeki bütün şehirleri yakmış, her tarafı, talan edip yağmalamış, insanları esir etmiş,...
Süryani Kültürüne Göre Tevazu
Süryani Kültürüne Göre TEVAZU ''Güçsüzlüğünün bilincine varan kişi, tevazuun doruğuna ulaşır.'' Ninovalı Mor İshok (613-700) Akkadça 'makāku' <magāgu'dan gelirse 'genişle(t)mek', 'yay(ıl)mak',...
Anlamak ve Anlayan Sevgi
ANLAMAK VE ANLAYAN SEVGİ İçsel referanslar ile dışsal referansların uyumsuzluğundan ötürü hayatta hakikat ve realite çoğu kez çatışma halindedir. Çünkü her insanın belli bir bilgi düzeyi var. Her insanın algılama ve değerlendirme kapasitesi...
Önemli Olan
ÖNEMLİ OLAN Önemli olan, koşullar değil, seçimlerinizdir Hazır olun ya da olmayın, bir gün sona geleceksiniz. O gün geldiğinde Zenginliğiniz, hıncınız, kininiz, öfkeleriniz, hayal kırıklarınız, umutlarınız, tutkularınız, planlarınız...
Yaşamın Amacı
Yaşamın Amacı Hayatımızın özüne sadece kendimiz için değil, başkalarına da çalışma alanı bırakmak, vicdani davranışı yerleştirmek; benlik kuyusuna düşmeden, ilahi değerlere duyarsızlaşmadan, başta kendimiz olmak üzere insana ve...
İnsancıl Nitelikler
İnsancıl Nitelikler Gerçekçi edebiyatın en büyük temsilcilerinden olduğu kadar, bir filozof ve bir eğitimci olarak da ünlenen yazar-düşünür Tolstoy (1828-1910), küresel anlamda bir sanat ve fikir adamıdır. İnsanın iyi ya da kötü olarak...
2020 Yılı Karşılaması
2020 Yılı Karşılaması Yaşamın kendine özgü bir döngüsü var. Bu döngü de esas ve kalıcı olan başarı ve zafer değil, sefer ve yolculuktur. Yolda olmaktır. Yardımlaşma ve dayanışma anlamında bir insanın başka bir insana sığınak...
Süryani Kültüründe Yaldo (Noel)in Anlamı
Süryani Kültüründe Yaldo (Noel)'in Anlamı ‘‘Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi''...
Yaldo (Noel) Bayramı Kutlaması
ܝܠܕܐ ܒܪܝܟܐ  ܐܝܢ: ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܘܠܰܬܪ̈ܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕܘܬܐ. ܘܒܢܘܼܗܪܐ ܗܢܐ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܘܚܳܙܝܢܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܰܘܗܝ ܡܶܬܚܰܠܠܝܼܢ ܘܡܶܬܡܰܪܩܝܼܢ...
TOHUMU EKEBİLMEK
TOHUMU EKEBİLMEK Bu Tohumu Siz Ekebilir misiniz? Bir zamanlar ülkenin birinde bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüştür ki, dayanamayıp sarayın bahçesinden bir meyve çalar. Adamı yakalayıp cezalandırılmak üzere İmparator'un karşısına...
Özgünlük ve Farklılıklar
Özgünlük ve Farklılıklar Kâinatın yaratılışında ve hayatın özünde aynılıklar değil, çoğulculuğun/çeşitliliğin anlamlarını yücelten farklılıklar var. Farklılıklar, özgünlüğümüzdür, zenginliğimizdir. Farklılıklar, birbirimize...
Engelliler Günü
Engelliler Günü Hayatın özünde tamamlayıcı anlayış var. Bu anlayışta karşılıksız sevgi esastır. Çünkü var olan her şey birbirini tamamlamaktadır. Esas mesele yaşamın akışı içinde bunun farkına varmamızdır. Esas mesele bunun...
GÖNÜLDEN VERMEK
Gönülden Vermek Sevmeden verebilirsiniz. Fakat vermeden sevemezsiniz. Çünkü Sevgi bazen vazgeçmek demektir. Tercihlerden, rahat alanlardan, hedeflerden, enerjiyi ya da zamanı başkası uğruna (o başkası bazen ailedir, değerlerdir, insanlıktır,...
Yaşama Kültürü
Yaşama Kültürü Sevgi, yaşamın bir kültürüdür. Her şeyi var eder. Ama o, saygı ve iyilikten doğar. Yaşamın temel doğrularına, hakkaniyete, hakikate odaklanmak, bir başkasının yükümlülüklerine ve eksikliklerine odaklanmaktan daha ulvi...
Din ve Sosyal Adalet
DİN VE SOSYAL ADALET ‘‘Farklılıklar, birbirimize muhtaç olmamızı isteyen ilahi tasarının gereğidir. Farklılıklar, sosyal adaleti özendirmeli, insan onurunu yüceltmelidir. İnsana saygı, başkasını bir başka kendisi olarak görmeyi ve...
Duvarlar Yerine Köprüler
Duvarlar Yerine Köprüler ܚܠܦ ܫܘܪ̈ܐ ܢܶܒܢܶܐ ܓܺܫܪ̈ܐ ܢܶܓܫܽܘܪ ܘܠܐ ܢܫܽܘܪ ܠܝܬ ܦܘܼܢܳܩܳܐ ܕܠܐ ܕܘܼܢܳܩܳܐ. ܐܢ ܚܘܼܒܰܢ ܒܰܙܒܢ ܗܘܳܐ ܟܐܒܰܢ ܘܕܘܢܳܩܢ܆ ܗܘܼ ܟܺܐܒܰܢ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ...