banner73
Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Malfono Yusuf BEĞTAŞ
Mor Gabriel Manastırındaki aktif görevi yanında, hem Turabdin hem Mardin Metropolitliğinin genel sekreterliğini yaptı. Son 35 yıldır Süryani kültürü hakkında toplumsal algılamaya düşünsel katkılar sunmaktadır. Süryani Edebiyatçıları ve Yazarları Birliği’nin aktif bir üyesidir. Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneğinin başkanıdır. Süryanice edebi bir kitabın yazarıdır. Türkçe ve Süryanice edebi yazıları -yurtiçinde ve yurtdışında- farklı yayın organlarında yayınlanmaktadır. Bazı yazıları İngilizceye çevrilmektedir.
Yazarın Makaleleri
Yaşamın Amacı
Yaşamın Amacı Hayatımızın özüne sadece kendimiz için değil, başkalarına da çalışma alanı bırakmak, vicdani davranışı yerleştirmek; benlik kuyusuna düşmeden, ilahi değerlere duyarsızlaşmadan, başta kendimiz olmak üzere insana ve...
İnsancıl Nitelikler
İnsancıl Nitelikler Gerçekçi edebiyatın en büyük temsilcilerinden olduğu kadar, bir filozof ve bir eğitimci olarak da ünlenen yazar-düşünür Tolstoy (1828-1910), küresel anlamda bir sanat ve fikir adamıdır. İnsanın iyi ya da kötü olarak...
2020 Yılı Karşılaması
2020 Yılı Karşılaması Yaşamın kendine özgü bir döngüsü var. Bu döngü de esas ve kalıcı olan başarı ve zafer değil, sefer ve yolculuktur. Yolda olmaktır. Yardımlaşma ve dayanışma anlamında bir insanın başka bir insana sığınak...
Süryani Kültüründe Yaldo (Noel)in Anlamı
Süryani Kültüründe Yaldo (Noel)'in Anlamı ‘‘Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi''...
Yaldo (Noel) Bayramı Kutlaması
ܝܠܕܐ ܒܪܝܟܐ  ܐܝܢ: ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܘܠܰܬܪ̈ܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕܘܬܐ. ܘܒܢܘܼܗܪܐ ܗܢܐ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܘܚܳܙܝܢܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܰܘܗܝ ܡܶܬܚܰܠܠܝܼܢ ܘܡܶܬܡܰܪܩܝܼܢ...
TOHUMU EKEBİLMEK
TOHUMU EKEBİLMEK Bu Tohumu Siz Ekebilir misiniz? Bir zamanlar ülkenin birinde bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüştür ki, dayanamayıp sarayın bahçesinden bir meyve çalar. Adamı yakalayıp cezalandırılmak üzere İmparator'un karşısına...
Özgünlük ve Farklılıklar
Özgünlük ve Farklılıklar Kâinatın yaratılışında ve hayatın özünde aynılıklar değil, çoğulculuğun/çeşitliliğin anlamlarını yücelten farklılıklar var. Farklılıklar, özgünlüğümüzdür, zenginliğimizdir. Farklılıklar, birbirimize...
Engelliler Günü
Engelliler Günü Hayatın özünde tamamlayıcı anlayış var. Bu anlayışta karşılıksız sevgi esastır. Çünkü var olan her şey birbirini tamamlamaktadır. Esas mesele yaşamın akışı içinde bunun farkına varmamızdır. Esas mesele bunun...
GÖNÜLDEN VERMEK
Gönülden Vermek Sevmeden verebilirsiniz. Fakat vermeden sevemezsiniz. Çünkü Sevgi bazen vazgeçmek demektir. Tercihlerden, rahat alanlardan, hedeflerden, enerjiyi ya da zamanı başkası uğruna (o başkası bazen ailedir, değerlerdir, insanlıktır,...
Yaşama Kültürü
Yaşama Kültürü Sevgi, yaşamın bir kültürüdür. Her şeyi var eder. Ama o, saygı ve iyilikten doğar. Yaşamın temel doğrularına, hakkaniyete, hakikate odaklanmak, bir başkasının yükümlülüklerine ve eksikliklerine odaklanmaktan daha ulvi...
Din ve Sosyal Adalet
DİN VE SOSYAL ADALET ‘‘Farklılıklar, birbirimize muhtaç olmamızı isteyen ilahi tasarının gereğidir. Farklılıklar, sosyal adaleti özendirmeli, insan onurunu yüceltmelidir. İnsana saygı, başkasını bir başka kendisi olarak görmeyi ve...
Duvarlar Yerine Köprüler
Duvarlar Yerine Köprüler ܚܠܦ ܫܘܪ̈ܐ ܢܶܒܢܶܐ ܓܺܫܪ̈ܐ ܢܶܓܫܽܘܪ ܘܠܐ ܢܫܽܘܪ ܠܝܬ ܦܘܼܢܳܩܳܐ ܕܠܐ ܕܘܼܢܳܩܳܐ. ܐܢ ܚܘܼܒܰܢ ܒܰܙܒܢ ܗܘܳܐ ܟܐܒܰܢ ܘܕܘܢܳܩܢ܆ ܗܘܼ ܟܺܐܒܰܢ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ...
ÖZÜN GÜRLEŞMESİ VE DİYAR-İ CİBRAN
ÖZÜN GÜRLEŞMESİ VE DİYAR-İ CİBRAN ‘‘Tevazu, Tanrısal bir giysidir.'' Süryani Düşünür Ninovalı Mor İshak (613-700) 9-16 Eylül 2019 tarihleri arasında ısrarlı davet üzerine, arkadaşım Habip Doğan ile Lübnan'ı ziyaret...
SIZILI ÇAĞRIŞIMLAR
SIZILI ÇAĞRIŞIMLAR Bazı şehirler, medeniyet ve kültürlerin eksen şehirleridir. İnsani yükselişlerin ve düşüşlerin mihenk taşı konumundadır. Mardin, işte böyle bir şehirdir. Çok konuşulan ancak çok az araştırılan bir şehir. Tarihsel...
Özdeyişler ve Veciz Sözler
Özdeyişler ve Veciz Sözler Süryanice denilir ki; ''Lo Tehze Funoko dlo Dunoko''. ''Bedel ödemeden -yorulmadan- rahatlama bulamazsın.'' Arapçada bir söz var: Denilir ki, ‘‘Kul şi min sok, mhabbe min fok.''...
Mantık ve Ahlak
Mantık ve Ahlak Mantık, neler yapmamız gerektiğini öğretir ve geliştirir.. Ahlak ise, neler yapmamamız gerektiğini....! Asma ve çubuk örneğinde olduğu gibi, ilahi maksatlardan birisi de; aidiyet ve insani ilişkilerdir. Ruhsal aydınlanmanın...
İyiliğin Özü ve Bereketi
İyiliğin Özü ve Bereketi İyiliğin özü, içsel pazarlıklı duyguları aşarak yetenek ve imkanlarımızı başkalarının yararına kullanabilmektir. Samimi bir şekilde –beklenti içine girmeksizin- gönülden gelen/yapılan her iyilik, bereketiyle...
Benlik Çıkmazları Veya Ruhsal Labirentler
Benlik Çıkmazları veya Ruhsal Labirentler Ruhsal yoğunlaşma olursa, insan dış dünyadaki bazı durumları ve bazı duruşları daha iyi anlar. Hizmet ruhu başka, benlik ruhu başkadır. Bu iki ayrı ruh bazen insanda gerginliğe ve çatışmaya neden...
ÇOĞULCULUK VE BARIŞ
Çoğulculuk ve BARIŞ Çoğulculuk ve barış, iki ayrı kavram gibi gözükse de, sosyal hayatta yekdiğerini tamamlamaktadır. Çoğulculuk, hayatın temel gerekçesi olan sevginin gerekçelerini; barış ise, bu gerekçelerden gelen özdeşleşme ve şefkat...
İYİ BAYRAMLAR
İYİ BAYRAMLAR Geleneksel yaklaşımların parçalara ayrıldığı ve egonun yaptığı her şeye karşılık olarak devamlı hayatla pazarlık ettiği bir zamanda yaşıyoruz. Kalemiz olduğunu düşündüğümüz yer, bir anda kuma dönüşebilmektedir....
ÇİFTÇİ VE OĞULLARI
ÇİFTÇİ VE OĞULLARI Ölüm döşeğindeki bir çiftçi, oğullarına bir ders vermek amacıyla hepsini etrafına topladı ve şöyle dedi: ‘‘Oğullarım, kısa bir süre sonra öleceğim. Bu yüzden, üzüm bağının bir yerinde gizli bir hazine...
BESLENEN TARAF KAZANIR
BESLENEN TARAF KAZANIR Mantık, neler yapmamız gerektiğini geliştiren/söyleyen yaklaşımın adıdır. Ahlak ise, neler yapmamamız gerektiğini geliştiren/öğreten bilginin adıdır. Huzur ve istikrar için devamlı mantıklı ve ahlaklı bir yaşamı...
Özgüvenin Etkisi
Özgüvenin Etkisi İş adamının işleri bozulmuştu. Ne yaptıysa olmuyordu. Bir zamanlar çok başarılı bir insan olmasına rağmen şimdi büyük olan sadece borçlarıydı. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken, diğer taraftan da bir...
NE YAPARSAN KENDİNE YAPARSIN
NE YAPARSAN KENDİNE YAPARSIN Yaşlı bir Marangozun emeklilik çağı gelmişti. Patronuna işten ayrılarak artık ailesi ve torunlarıyla zaman geçirmek istediğini söyledi. Bunun karşılığında patronu marangozdan son bir isteği olduğunu ve ondan...