Mardin İl Umumi Hifzissihha Meclis Kurulu Karari

Mardin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Covid­-19 Ek Önlemler ”, konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirler görüşüldü

Mardin İl Umumi Hifzissihha Meclis Kurulu Karari

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 15.12.2020 tarihinde saat 9.00’da Sayın Vali Vekili Gürsel TEMURCİ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM:

   COVID-19 Hastalığı 103 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları; 

   Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve                                   

   Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından       

   Ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken ek tedbirlerin    

   Kararlaştırılması.

KARAR:

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.
 

Bu çerçevede 30.11.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren bir dizi önlemler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla hayata geçirilmiştir.
 

14.12.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid­-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda;
 

I­- 31 Aralık 2020-­4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması;
 

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

31 Aralık 2020 ­-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge ile belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına,

II­- 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’ ye Eklenecek Hususlar;

1. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgâhı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00­-17.00
saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,

2. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00-­24.00 saatleri olarak belirlenmesine,

Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.00­- 24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,

3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair Ek’li listeye;

- Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların,

- Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin,

Eklenmesi ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına,

Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla
şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

III­- 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelge’ ye Eklenecek Hususlar;

30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelge’nin 9 uncu maddesi ile yeni bir karar
alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının
sağlanmasına, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise 15.12.2020
tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine,

IV­- 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı Genelge’ ye Eklenecek Hususlar;

Mezkur Genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dâhil etkinlikleri ertelenen
kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul
dahil etkinliklerin de eklenmesine,

V­- 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelge’ye Eklenecek Hususlar;

“Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu Genelgenin;

“C) Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna;

“18. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır.

19. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.”, hususlarının eklenmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların Valilik ile koordineli olarak Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’ nci ve 72’ inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy Birliği/Çokluğu ile karar verilmiştir.

Midyat Gündem Com

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 17:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER