Mardin Artuklu Üniversitesi, yurt içinden ve yurt dışından 7 ayrı Üniversite ve Akademi Kuruluşu ile birlikte Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Bilimler Kongresi düzenledi.

İstanbul’da gerçekleştirilen kongreye İslam Dünyasından 9 farklı ülkeden akademisyen ve bilim insanı katıldı.

Kongre Çalışmaları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın Özgür Filistin’de Akademinin Rolü Konferansıyla Başladı

Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Bilimler Kongresinin ana gündemi Filistin ve Gazze idi.

Kongrenin açış konferansı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar tarafından gerçekleştirildi.

Özcoşar “Akademide Siyonist Baskıyı Aşmak: Anti-siyonist Bilimin İmkânları Özgür Filistin’de Akademinin Rolü” başlıklı açış konferansında modern bilim eleştirisi yaparak akademide siyonizmin teorik ve pratik hegemonyasından bahsetti.

Bursa'da gençlere özel mekan: Osmangazi'de Genç Kafe açılışı yapıldı Bursa'da gençlere özel mekan: Osmangazi'de Genç Kafe açılışı yapıldı

Özcoşar: Akademi Dünyasında Epistemik bir Aksa Tufanına İhtiyaç Var

Akademide bahsettiği hegemonyayı örneklendiren Rektör Özcoşar, akademinin/bilimin, akademisyenlerin/bilim insanlarının, üniversitelerin siyonist hegemonyadan kurtulması için “Epistemik bir Aksa Tufanına” ihtiyaç olduğunu düşündüğünü söyleyerek konferansının sonunda siyonizme karşı akademik alanda şu üç noktaya dikkat çekti.

1-Anti-Siyonizm Anti-semitizm değildir cümlesini daha sık ve daha cesaretle kurmalıyız. Bütün dünyanın bu korkudan kurtulmaya ihtiyacı var. Bir Müslümanın antisemitist olmasının itikadi olarak mümkün olmadığını, ancak yine inancımızın antisyonist olmayı zorunlu kıldığını bütün dünyaya anlatmalıyız.  Hatta anisyonist duruşun insanlık için ontolojik ve ahlaki bir zorunluluk olduğunu anlatabilmeliyiz.

2- Siyonistlerce üretilen kavram ve teorilere karşı alternatif üretebilmeli, akademik başarıda onlarla yarışabilecek bir seviyeyi yakalayabilmeliyiz.

3- Başta işgal altındaki üniversiteler olmak üzere akademik olarak Siyonizmi destekleyen bütün akademisyen ve kurumlara yönelik Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar içeren bir hareket başlatmalıyız.

Kongrede 100’ü Aşkın Akademisyen Bildiri Sundu

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rimar Academi, Africaine Arabo İslamique AI Khadi Amar Üniversitesi, İraki Üniversitesi, Harran Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen ve İslam dünyasının farklı ülkelerinden 100’ü aşkın akademisyenin katılarak bildiri sunduğu kongre 3 gün devam etti.

 

 

Editör: Selahattin Erol