Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Mardin’in tarihi görünümünü ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde yer alan betonarme yapıların yıkımları sürüyor.

Mardin, tarihi taş yapıları ile yüzyıllardan beridir ayakta kalan, içerisinde barındırdığı kültürel yapıyı ilmek ilmek dar taş sokaklarında yansıtan, tarihi miras olarak günümüze kadar gelen bu tarihi dokuyu gelecek nesillere daha görünür bir şekilde aktarmak adına başlatılan betonarme yapılar yıkılıyor. 

Vali Akkoyun, "Dara Antik Kenti önemli bir yerdir" Vali Akkoyun, "Dara Antik Kenti önemli bir yerdir"

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca;

Teker Mahallesi 387 ada 6 nolu parselde bulunan 4 katlı yapının betonarme eklentileri ile yine Teker Mahallesi 392 ada 3 nolu parselde bulunan 3 katlı yapının betonarme eklentinin yıkımı tamamlanmıştı.

Teker Mahallesi 403 ada 2 nolu parselde bulunan 4 katlı binanın 2 bağımsız betonarme eklentisinin yıkımı başladı.

Proje kapsamında, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen ve her geçen daha çok hayran bıraktıran Mardin’de şu ana kadar toplamda 47 bina olmak üzere 185 bağımsız yapı yıkılmıştır.