Türk Eğitim-Sen Mardin Şube Başkanı Mesut Üregen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de görüşülmeye başlamadan, Mardin Milletvekillerine birer mektup göndererek; kanunla ilgili düzenlemeler konusunda milletvekillerinin öğretmenlere destek olması konusunda talepte bulundu.

MAÜ Öğrencileri Mezuniyetlerini Dabke Dansı İle Kutladı MAÜ Öğrencileri Mezuniyetlerini Dabke Dansı İle Kutladı

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlenmesinin kamuoyuna duyurulmasına, TBMM gündemine getirilmesine kısa bir süre kala, Türk Eğitim-Sen, milletvekillerine bir mektup göndererek, kanunla ilgili öğretmenlerimizin beklenti ve taleplerini bir kez daha dile getirdi.

81 ildeki Türk Eğitim-Sen şubeleri aracılığıyla 17.05.2024 tarihinde gönderilen mektupta, kanunun öğretmenlerin taleplerine kulak verilerek, hayata geçirilmesi noktasında milletvekillerinden öğretmenlere destek olmaları istendi.

Mektupta;

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi için, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda mutlaka cezaların artırılmasına, şikâyete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasına, özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim çalışanlarının da görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılmasına yönelik düzenlemeler yapılması gerektiği belirtildi.

ÖMK’da öğretmenlerin sadece kadrolu istihdam edilmesinin,  öğretmen atamalarının mülakat olmadan ve KPSS başarısı esas alınarak yapılmasının, kariyer basamaklarının sınav yerine hizmet yılı esasına göre belirlenmesinin, mazeret tayinleri başta  olmak üzere, tayinlerde yaşanan problemleri giderecek nakil sistemi kurulmasının, liyakati esas alan ve adalet zemininde yürüyen yönetici atama sisteminin yasal zeminde ihdas edilmesinin, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için gerekli tedbir ve teşviklerin hayata geçirilmesinin son derece önem arz ettiği vurgulandı.