Meclis gündeminde yer alan 10 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri oylamaya sunuldu.

Midyat Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis salonunda yapılan olağan toplantıda, bir önceki 2024 Mayıs ayına ait meclis kararlarının üyelere dağıtıldı.

İkinci gündem maddesinde, Yaklaşan yaz ayları ve İlçemize gelen turist sayısının artmasıyla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki personel sayısının yetersiz kalması nedeniyle, Belediye bünyesindeki 4 adet "İşçi" kadrosunun iptal edilerek 4 adet "Temizlik İşçisi" kadrosunun ihdas edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Üçüncü gündem maddesi ise, 3- 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair, Yönetmelik kapsamında kurulması zorunlu olan müdürlükler arasında bulunan 1. Dereceli Teftiş Kurulu Müdürlüğü kadrosunun ihdasına ilişkin husus oy çokluğu ile kabul edildi.

17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında kurulması zorunlu olan Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, "Teftiş Kurulu Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin husus oy çokluğu ile kabul edildi.

İlçemiz genelinde faaliyet gösteren alkollü içecek satışında bulunan işletmelerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alması durumunda İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı işlem ücretinin 2024 Yılı için yeniden belirlenmesi hususunun oy çokluğu ile kabul edildi.

Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğünün 16.05.2024 tarih ve 4133 sayılı dilekçeleri ile mülkiyeti Belediyemize ait Ulucami Mahallesi Hükümet Caddesi No:104 Estel Hanı içerisinde bulunan halka açık satış mağazası olarak faaliyet gösteren 63 M2 dükkanın protokol süresinin uzatılması talep edilmiş olup, yeniden belirlenecek kira bedeli ve süreyle kiralanması talebinin oy birliği ile kabul edildi.

İlçe sınırları içerisinde bulunan banka ATM ve BTM cihazlarından 2024 yılı için alınan işgaliye bedeli 160 Bin TL olarak takdir edilmiştir. Ziraat Bankası Midyat Şubesinin yazılı talebi üzerine Kamu Bankalarının ATM ve BTM cihazlarının işgaliye bedelinin 2024 Yılı için yeniden belirlenmesi hususunun oy çokluğu ile kabul edildi.

Midyat Belediyesi Estel Han Kent Müzesi, Midyat Belediyesi Kültür Evi ve Devlet Konuk Evinden kişi başı alınan giriş ücretlerinin 2024 mali yılında uygulanacak yeni ücret tarifelerinin kararlaştırılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Bahçelievler Mahallesi 747. Sokak" adresinde Pazar günü kurulmasına karar verilen Pazar Pazarının aynı adreste Cumartesi gününe taşınması ve İlçede kurulan semt pazarlarının adreslerinin güncellenmesinin uygun bulunarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Midyat Kaymakamı Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı Midyat Kaymakamı Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

İlçe genelinde faaliyet gösteren eczanelerin talebi üzerine Çevre Temizlik Vergisi ücret tarifesinin oy birliği ile kabul edildi.

Midyat Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 02 Temmuz 2024 saat 14.00’da yapılma kararı ile sona erdi.