Sorum Neden Turabdin?

2023 Uluslararası Turabdin Sempozyumu.

Sayin Malfono Kenan Aras ve Dr. Zeyto programiniz nasil olacak biraz baslangic anlatabilirmisiniz, tabiki programimiz cok zengi, birinci gün bu sekilde olacak,  devami programimiza katildiginizde daha cok informationlarimizi sizlere anlatiriz haydi hepinizi Turabdina cagiriyoruz, her gün öbür günden daha aktition olacak her gün öbür günden daha iyi göracaksiniz ve memnun olacaksiniz katildiginiza.

Açılış ve Karşılama: 1 Mayıs 2023, Saat 10:00 (Avrupa Saati: 09:00) Yer: Midyat Moderatör: Yuhanon Garis, Attiya Gamri, Şilan Çelebioğlu

09:00 Yiyecek-İçecek İkramı, Karşılama ve Kayı 10:30

Açış Konuşması

Konuşmacılar (5-10 dakika arası)

1. Kenan Araz, Yönetim Kurulu Adına

2. Metropolit Samuel Aktaş, Mor Gabriel, Turabdin Süryanileri Metropoliti

3. Veysi Şahin, Midyat Belediye Başkanı

4. Ahmet Solmaz, Midyat Kaymakamı

5. Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Şırnak Üniversitesi Rektörü

6. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş

Programimiz cok zengin, bir sürü pröfesörler doktorlar ve seyire katilacak, heydi bepinize Turabdina Buyrun diyoruruz ve memleketimizi zengilestirelim,

Turabdin nerde kaliyor biraz geografi olarak anlatabilirmisiniz Sagyin Kenan Ve Dr. Zeyto.

Turabdin; Diyarbakır ilinin güneydoğusunda, Mardin ve Midyat illeri çevresinden Cizre'ye, kuzeyde Hasan Keyf'e, güneyde ise Nusaybin'e kadar uzanan bir bölgedir. Turabdin ile ilgili farklı adlandırmalar mevcuttur. Hıristiyan Süryani inancına göre bölgenin adı, “Allah'ın kullarının dağı” anlamına gelirken bir başka görüşe göre ise, “işçilerin dağı” anlamını taşımaktadır. Oldukça zengin bir tarihe sahip olan Turabdin, geçmişten günümüze farklı kültürlerin, benzersiz eserlerin var olduğu, aynı zamanda korunduğu Hıristiyanlar için çok önemli bölge olma özelliğiyle günümüze kadar gelmiştir. Kulluk edenlerin dağı olan bu bölgede, çok sayıda kilise ve manastır binlerce yıldır bu kültüre tanıklık etmiş ve etmeye devam etmektedir. Günümüze kadar ayakta kalan kutsal mekânlarıyla Hıristiyanlık tarihinin ve Süryani kültürünün en önemli bölgesi olma özelliğini korumaktadır.

Sayin Malfono Kenan Aras ve Dr. Zeyto, Adam Coskun Sempozyumun Amacı biraz anlatabilirmisiniz.

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Midyat, Mardin, Rayite (Tur İzlo), Karboran (Kafar buran), Hasankeyf, Beth-Kustan, Midyat, ve ve, gibi yerleşim yerleri Asuri/Süryanilerin bu bölgede milattan öncesine giden tarihine de işaret etmektedir. Günümüzde görece sayıları azalmakla birlikte tarihsel perspektiften baktığımızda Süryanilerin en önemli yerleşim yeri Turabdin’dir. Elbette çeşitli sebeplerle büyük şehirlere ve farklı ülkelere göç eden Süryanileri de göz önüne aldığımızda bugün çok geniş bir coğrafyaya Süryanilerin dağıldığını, kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını söylememiz mümkündür.

Süryani kültürünün, biliminin, sanatının, çeviri çalışmalarının tüm kültürler üzerine etkisi ciddi çalışmalara konu olacak niteliktedir. Tam da bu noktada 1-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında Şırnak ve Midyat’ta icra edilecek olan “I. Uluslararası Turabdin Sempozyumu” disiplinlerarası yaklaşımla tarihin bu en dikkat çekici medeniyetine farklı bakış açılarıyla bakmayı amaçlamaktadır. Başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerden davet edilen alanının uzmanı olan bilim insanları ve araştırmacılar çalışmalarını paylaşılma imkânı elde edeceklerdir...Bu sempozyumla birlikte Turabdin'de, İsa'dan önce farklı halkların, farklı din ve kültürlere sahip etnik grupların yaşadığı eski tarihlere yolculuk etme imkânı elde edilecektir. Çokkültürlü bu coğrafyada yaşananlara, kurulan medeniyetlere ve onların inşa ettikleri kültürlere, gelenek ve göreneklerine “farklı görme biçimleri” esas alınarak ışık tutmak ise sempozyumun birincil amacı arasında yer almaktadır. Bölgede binlerce yıl öncesinden başlayarak yaşayan Asuriler, Aramiler, Babilliler, Hititler, Hurriler, Mitanniler ve İsa'dan sonra Süryaniler, Araplar, Yahudiler, Ermeniler, Türkler ve Kürtlerin kurdukları medeniyetlerin ortak yaşama kültürünün izlerinin sürülmesi de amaçlanmaktadır.

Bu sempozyum vesilesiyle eskiyi yeniyle buluşturmak, kültürler arasındaki paylaşımı, ortak yaşam değerlerini, sanatı yansıtmak, yaşatmak ve geleceğe aktarmayı hedefliyoruz. En temelde Süryani sempozyumu adıyla yola çıkıyor olsak da kadim topraklarda farklı dini ve etnik medeniyetlerle, “birlikte

yaşama kültürünün” örneğini bilimsel zemine taşımak bu sempozyumun nihai amacıdır. Bilimsellik zemininde sosyal bilimler disiplininin farklı bakış açılarının tartışılacağı ve çalışma alanının önemi göz önüne alındığında gelecek yıllara taşınacak olan bu sempozyumun bir ilk olmayacağı kanısındayız.

Kısacası, Turabdin Sempozyumu; farklı kültürlerin, değişik etnik grupların ve dinlerin bir uzlaşma ve kültürlerarası bir arada yaşama zemininin oluşturulmasına hizmet etmeyi amaçlaması oldukça önemlidir.


Peki ne sekilde finans yapabiliyorsunuz ve yardimde bulunacak instututler veye yerler kimlerdir,

Evet basta memleketimize ve tüm instututlere tesekurlerimizi iletiyoruz, bazilerin logolerini ekliyoruz ve baskalaride var malesef yetismedi bize onlari programimizde görebilirsiniz. Ayni zamaninde memleketimizin mediya gazetemizlere (Midyat Gündem Com) unutmiyelim tesekurlerimizi onlarade iletiyoruz.

Programimizi merak ediyorsaniz facebook sitesinde takip edebilirsiniz.

1 st International Turabdin Symposium 1-6 May 2023 Midyat, Sirnak / Turkey,

Information icin:        https://institutemesopotamia.com   

                        [email protected]

                        https:www.facebook.com/ifMS.eu