Malfono Yusuf BEĞTAŞ

Tüm Makaleleri

Malfono Yusuf BEĞTAŞ

Mor Gabriel Manastırındaki aktif görevi yanında, Turabdin ve Mardin Metropolitliğinin genel sekreterliğini yaptı.

30 yıldan beri Süryani kültürü hakkında toplumsal algılamaya düşünsel katkılar sunmaktadır.

Süryani Edebiyatçıları ve Yazarları Birliği’nin aktif bir üyesidir. Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneğinin başkanıdır. ܿ
Biri Türkçe, ikisi Süryanice olmak üzere yayınlanmış üç adet edebi kitabın yazarıdır.
Toplumsal içerikli Türkçe ve Süryanice edebi yazıları -yurtiçinde ve yurtdışında- farklı yayın organlarında yayınlanmaktadır. İngilizceye ve Arapçaya çevrilmektedir.
Süryanice, Türkçe, İngilizce, Arapça dillerinde yayın yapan Www.karyohliso.com isimli websitesinin yazarı ve editörüdür.

Kitap okumayı ve yazmayı; bir arayış, yürüyüş, yenilenme ve tazelenme aracı olarak görmektedir. Aklın ışığı olan bilginin, ruhun ışığı olan sevgiyle bütünleşmesinin gerekliliğine inanarak yazınsal üretkenliğini yapmakta ve toplumsal algılamaya katkı sunmaya devam etmektedir.

HİTİT DUASI

Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla.

Anomi Toplumlar

Anomi, bireylerin ve toplumun anlam kaybına uğraması demektir. İnsanlar normlarını, içinde yaşadıkları toplumlardan alırlar.