Malfono Yusuf BEĞTAŞ

Tüm Makaleleri

Malfono Yusuf BEĞTAŞ

Mor Gabriel Manastırındaki aktif görevi yanında, Turabdin ve Mardin Metropolitliğinin genel sekreterliğini yaptı.

30 yıldan beri Süryani kültürü hakkında toplumsal algılamaya düşünsel katkılar sunmaktadır.

Süryani Edebiyatçıları ve Yazarları Birliği’nin aktif bir üyesidir. Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneğinin başkanıdır. ܿ
Biri Türkçe, ikisi Süryanice olmak üzere yayınlanmış üç adet edebi kitabın yazarıdır.
Toplumsal içerikli Türkçe ve Süryanice edebi yazıları -yurtiçinde ve yurtdışında- farklı yayın organlarında yayınlanmaktadır. İngilizceye ve Arapçaya çevrilmektedir.
Süryanice, Türkçe, İngilizce, Arapça dillerinde yayın yapan Www.karyohliso.com isimli websitesinin yazarı ve editörüdür.

Kitap okumayı ve yazmayı; bir arayış, yürüyüş, yenilenme ve tazelenme aracı olarak görmektedir. Aklın ışığı olan bilginin, ruhun ışığı olan sevgiyle bütünleşmesinin gerekliliğine inanarak yazınsal üretkenliğini yapmakta ve toplumsal algılamaya katkı sunmaya devam etmektedir.

Bilgi ve Cehalet

Bilgi zordur ama hayatı kolaylaştırır; cehalet kolaydır ama hayatı zorlaştırır. Bilgi pahalı görünür ama hayata bereket kazandırır; cehalet ucuzdur ama hayatı yoksullaştırır.

İNSANIN ARAYIŞI

Ama aslında insanın aradığı hazine kendi ruhunda, yani egosundan arınmış saf özünden başka bir yerde değildir.

Bayram Sevinci

Bilinmelidir ki, sadece ben ve önce ben diyen ego ile nefsani perdeleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Zira bu yeteneğin IŞIĞI hakikat ve samimiyet seferine çıkmayanlara bağışlanmaz!

Hayatın Sesi

Çünkü insandan insana, kalpten kalbe giden bir yol var. Esas mesele o yolun açık olmasıdır. O yolun temiz olmasıdır. O yol gönlün yoludur. O yol ruhun yoludur

Ruhum Bana Fısıldadı

Ruhum bana fısıldadı ve dedi ki: Işığı taşıyan olsan bile, sen ışığın kendisi değilsin. Ruhum bana fısıldadı ve dedi ki: “Yaratanı ve yarattığı her şeyi tanımaya çalış, her şeyi sev, ama önce kend...

Öz ve Gelişim

Ruh tekâmül ettikçe, öz geliştikçe insanın sözleri de farklılaşır. Terbiye ölçülerine uyumlu olur. Konuşmalar nazikleşir. Zira öz bakımından hiç kimse bir başkasından küçük veya büyük değildir. Çünkü...

Kitap Okuyan İNSAN

Kitap okuyan insan (kadın-erkek), bilgisiyle sizi aydınlatır. Kitaplardan öğrendiklerini, sizinle paylaşmaktan çekinmez. Anlattıkça anlatır.

Kültür ve Faydaları

Çünkü kültür, hayatımıza anlam, düşüncemize yön, terbiye ölçülerimize ilke ve ahlâk katar. Kültürel bilinç, zihinsel bariyerleri de yıkar. Duvarlar yerine köprüler kurar. Kibrin ve gösterişin gıdasıyl...

İyilik ve Kibarlık

Ne ekersen onu biçersin yasasına göre bunları başımıza olumsuz ve yıkıcı düşüncelerimizle kendimiz getiririz.

UYANDIĞINDA NE OLACAK BİLİYOR MUSUN?

Uyandığında Yaradan’la sürekli bir iletişim halinde olacaksın ve her hareketin bir dua olacak.

Röportaj

Geçen Yıl Bugün

18 Mayıs 2023