Bilinmelidir ki, sadece ben ve önce ben diyen ego ile nefsani perdeleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Zira bu yeteneğin IŞIĞI hakikat ve samimiyet seferine çıkmayanlara bağışlanmaz!

Bayram Sevinci

Manevi yolculukta oruç ve diğer ibadetler öze dönüş anlamına gelir. Hayatın gailesi içinde hamlıktan kurtulmak ve tamamlanmak için manevi yolculuk bir yükümlülüktür. Bu içsel yolculukta, sevgi hakiki imanın esasıdır. İlahi sistemin değerleri olan şefkat, yardımlaşma, terbiye, ahlak ve diğer erdemlerin esas amacı insan onurunun kutsallığını korumaktır. Değer vermektir. Acımak değildir. Acıtmamaktır. Mağdur etmemektir. Haksızlık yapmamaktır. Samimiyet ise bahsi geçen söz konusu tüm değerlerin anasıdır.

Zihnin ve kalbin eşlik ettiği gösterişsiz ve samimi ibadetler ruhu aydınlatır. Bu aydınlanma, nefsani perdeleri ortadan kaldırırken, öz sevgi, öz saygı, öz değer, şefkat, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, terbiye, ahlak, erdem ve huzurun manasını ortaya çıkarır.

Bilinmelidir ki, sadece ben ve önce ben diyen ego ile nefsani perdeleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Zira bu yeteneğin IŞIĞI hakikat ve samimiyet seferine çıkmayanlara bağışlanmaz!

Benini terbiye edebilen ve nefsini yenebilen; başkalarının çıkarlarını da kendi çıkarları gibi düşünen; başkalarını, başkalarının iyiliğini, hayrını, güzelliğini düşünen insanların işidir bu sefer. 

Unutmamak gerekir ki, bencillikten uzaklaştıkça, yani diğerkâm/özgecil oldukça, insan her dem taze, her dem yenilenerek doğar, yenilenerek daha sağlıklı bir şekilde yola koyulur… 

İşte o zaman huzur ve istikrara kavuşabilir. Yaşanabilir bir dünya inşa edebilir. Zira hakiki zafer bencillikte değil, diğerkâmlığın çabalarındadır. Diğerkâmlığın tutumlarındadır.

Bu hissiyatla, hayatın nefesini beraber soluduğumuz saygıdeğer Mardinli hemşerilerimizin değerli şahsında bütün İslam Âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum. 

Yakın ilişki içinde olduğumuz komşularımıza/dostlarımıza/kardeşlerimize ve herkese sağlık ve esenlikler içinde herkese nice bereketli bayramlar diliyorum. 

Hayırlara vesile olsun.

Saygılarımla.

Yusuf Beğtaş

Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği Başkanı / Mardin