BESLENEN TARAF KAZANIR

Mantık, neler yapmamız gerektiğini geliştiren/söyleyen yaklaşımın adıdır.

Ahlak ise, neler yapmamamız gerektiğini geliştiren/öğreten bilginin adıdır.

Huzur ve istikrar için devamlı mantıklı ve ahlaklı bir yaşamı onurlandırmanın çabası içinde olmalıyız. Düşünce, söz ve eylemlerimizde (pratiklerimizde) bu onurlu yaşamı yüceltmeliyiz. Ancak bunun olabilmesi, ruhun/yüreğin temizliğine bağlıdır.

Çünkü ruhun (yüreğin) temizliği ihmal edildiğinde, kalp kararır ve katılaşır. Katılaşmış yürek üzerine gelişim inşa etmek, kayaya tohum ekmeye çalışmak gibidir.

Tohumun yetişebilmesi için nasıl verimli toprağa ihtiyaç duyuluyorsa, sosyo-kültürel gelişim için de kararmamış, katılaşmamış yüreklere ve barışseverliği yücelten mantıklı ve ahlaklı alışverişlere çok ihtiyaç var.

Tutarlılık ve kişisel bütünlük gerektiren BARIŞ, ruhsal bir uyanışla içsel dünyada başlayan ve toplumsal düzlemde akması gereken bir can suyudur, yaşam biçimidir. Önce insanın iç dünyasında başlamalı ve orada anlam kazanıp şekillenmeli ve hayatın damarlarına akmalıdır. Düşünceleri beslemelidir. İnsanın içindeki ikiliğin aydın tarafına (diğeri karanlık taraf) ışık ve güç vermelidir.

Yazıldığına göre, Kızılderililerin Cherokee kabilesine ait yaşlılarından biri kabilenin gençleriyle hayat, aşk ve evlilik üzerine konuşurken şunları söylüyor:

“İçimizde iki kurt var ve bunların arasında da korkunç bir savaş var.’’

Kurtlardan biri; öfkeyi, kıskançlığı, açgözlülüğü, kibiri, yalanları, üstünlük taslamayı ve bencilliği temsil ediyor.

Diğer kurt ise; huzuru, sevgiyi, umudu, paylaşmayı, cömertliği, alçak gönüllülüğü, nezaketi, dostluğu, merhameti ve inancı temsil ediyor.

Kabile üyelerinden biri soruyor; “Peki, hangi kurt kazanacak?”

Yaşlı adam kısaca cevap veriyor: “Beslediğiniz...”

Yusuf Beğtaş