Bilgi zordur ama hayatı kolaylaştırır; cehalet kolaydır ama hayatı zorlaştırır. Bilgi pahalı görünür ama hayata bereket kazandırır; cehalet ucuzdur ama hayatı yoksullaştırır.

Bilgi ve Cehalet

Bilgi tekildir; cehalet çoğuldur. 

Bilge azdır; cahil çoktur.

Bilgeler yalnızdır; cahiller güruhtur. 

Bilgi zordur; cehalet kolaydır. 

Bilge dinler; cahil konuşur. 

Bilge var olanı gözlemler ve anlatır; cahil kurgular ve varsayar. 

Bilgi derindir; cehalet sığdır. 

Bilgi kazanılır; cehalet bulaşır. 

Bilge yaratır; cahil yok eder.

Bilge iyileştirir; cahil öldürür. 

Bilgi zordur ama hayatı kolaylaştırır; cehalet kolaydır ama hayatı zorlaştırır. 

Bilgi pahalı görünür ama hayata bereket kazandırır; cehalet ucuzdur ama hayatı yoksullaştırır. 

Bilge sessizdir, cahil yaygaracıdır.  

Bu sebeple cahilin sesi bilgenin sesini bastırır.

Cehalet gelirken bedava gelir, giderken her şeyi götürür!

Anooshirvan Miandji

(Alıntıdır)

ܝܕܰܥܬܐ ܘܣܰܟܠܘܼܬܐ

ܝܕܰܥܬܐ ܚܕܳܢܳܝܬܐ ܐܺܝܼܬܶܝܗ̇. ܒܪܰܡ ܣܰܟܠܽܘܼܬܐ ܣܰܓܺܝܐܢܳܝܳܐ.

ܚܰܟܝ̈ܡܐ܆ ܕܰܠܝܼ̈ܠܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܣܰܟ̈ܠܐ ܣܰܓ̈ܝܶܐܐ. 

ܚܰܟܝ̈ܡܶܐ܆ ܡܫܰܘ̈ܚܕܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܣܰܟ̈ܠܐ ܫܶܚܪܳܐ.

ܝܕܰܥܬܐ܆ ܥܰܣܩܬܐ ܗ̱ܝ. ܒܪܰܡ ܣܰܟܠܽܘܼܬܐ ܦܫܺܝܼܩܬܐ.

ܚܰܟܝܼܡܐ܆ ܨܳܐܬ ܘܫܳܡܥ. ܒܪܰܡ ܣܰܟܠܐ܆ ܡܡܰܠܶܠ ܘܬܳܢܐ.

ܚܰܟܝܼܡܐ܆ ܕܳܐܩ ܘܬܳܢܶܐ ܗܿܰܘ ܡܳܐ ܕܰܫܟܺܝܼܚ. ܒܪܰܡ ܣܰܟܠܐ܆ ܓܳܒܶܠ ܘܣܳܒܰܪ.

ܝܕܰܥܬܐ܆ ܥܰܡܝܼܩܬܐ ܗ̱ܝ. ܒܪܰܡ ܣܰܟܠܘܼܬܐ ܛܰܝܽܘܦܬܐ.

ܝܕܰܥܬܐ܆ ܡܬܩܰܕܝܳܢܝܼܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܒܪܰܡ ܣܰܟܠܽܘܼܬܐ ܡܶܬܝܰܒܠܢܳܝܼܬܐ.

ܚܰܟܝܡܳܐ܆ ܡܰܗܘܶܐ. ܒܪܰܡ ܣܰܟܠܐ܆ ܡܠܰܝܬܶܐ.

ܚܰܟܝܼܡܐ܆ ܡܰܐܣܶܐ. ܒܪܰܡ ܣܰܟܠܐ܆ ܩܳܛܶܠ.

ܝܕܰܥܬܐ܆ ܥܰܣܩܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܒܪܰܡ ܡܦܰܫܩܳܢܺܝܼܬܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܝ̈ܐ.

ܣܰܟܠܘܼܬܐ܆ ܦܫܺܝܼܩܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܒܪܰܡ ܡܥܰܣܩܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܝ̈ܐ.

ܝܕܰܥܬܐ܆ ܝܰܩܝܼܪܰܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܚܰܘܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܝܳܗܒܳܐ ܒܘܼܪ̈ܟܳܬܐ ܠܚܰܝ̈ܐ.

ܣܰܟܠܘܼܬܐ܆ ܒܨܝܪܰܬ ܛܝܼܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܒܪܰܡ ܝܳܗܒܳܐ ܡܺܣܟܺܢܘܼܬܐ ܠܚܰܝ̈ܐ.

ܚܰܟܝܼܡܳܐ܆ ܫܰܬܺܝܼܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܪܰܡ ܣܰܟܠܐ ܡܶܬܚܰܪܝܳܢܳܐ.

ܡܶܛܠܗܳܕܐ ܩܳܠܐ ܕܣܰܟܠܐ ܥܳܠܶܒ ܠܩܳܠܐ ܕܚܰܟܝܼܡܳܐ.

ܗܝܼ ܣܰܟܠܘܼܬܐ ܟܕ ܐܳܬܝܳܐ܆ ܡܰܓܳܢ ܐܳܬܝܳܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܳܙܠܐ ܡܰܘܒܠܐ ܥܰܡܗܿ ܟܠܡܶܕܡ!

ܐܰܢܽܘܫܺܝܼܪܘܰܢ ܡܺܝܰܐܢܕܓܺܝ

ܡܰܥܒܰܪ ܠܣܘܼܪܝܝܐ: ܒܝܰܕ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ