Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini artık kabul edip, buna uygun yaşam alanları inşa etmeli ve bu gerçeğe uygun yaşam tarzını benimsemeliyiz...

Bir Deprem Ülkesi Olduğumuz Gerçeğini Asla Unutmamalıyız!...

Ülkemiz bir deprem ülkesidir...Bunu yakıcı biçimlerde defaten yaşadık ve öğrenmek zorunda kaldık...Aslında fazlaca da geç kaldık...Bizim durumumuzdaki ülkeler bunu çabuk kabullenip önlemler alırken, biz bu gerçeği gözardı ettik, ne yazık ki...Bunun bedeli de ağır oldu ..

Artık şunu iyi bilmeliyiz; 

Biz depremin acısını yaşamış/yaşayacak bir deprem ülkesiyiz...Önce bunu kabul etmemiz gerekir...Kabullenmeden tedbir alınamaz...En azından doğru önlemler alınamaz....

Ne yapmalıyız peki?..

Hayatımızın herhangi bir döneminde irili ufaklı sarsıntılar yaşayacağımızı kabul edip buna uygun bir yaşam tarzı edinmeliyiz...Yaşam alanlarımızı bu gerçekliğe uyumlu hale getirmeliyiz...Bu kesin ve kaçınılmaz bir realitedir ülkemiz için...

Topyekûn bir tedbir paketinden bahsetmek lazım...

Çocuklarımızı deprem ve doğal afetler konusunda uyutmak yerine uyandırmalı ve bilinçlendirmeliyiz...Tabi bunun için bizim bilinçli olmamız şart...

Görmezden gelerek ya da azımsayarak sorunu çözemez, üstesinden gelemeyiz.. Okullarda, içinde deprem eğitiminin de olduğu doğal afetlere yönelik eğitimler...

Deprem tatbikatları...

Eski yapıların denetimi..

Yeni yapıların depreme dayanıklı olması...

Zemin etüdünün yapılması... 

Japonya örneğine bakılması..

Gerekli derslerin çıkarılarak uygulanması... 

En hayati önlemler olarak karşımıza çıkmaktadır...

Bunların birinin gözardı edilmesi işte bu denli felaketlere sebep olmaktadır...

Bu işin şakası yoktur...

İhmalin vebali büyük ve ağırdır...

Unutmamalıyız ki, ne kadar sağlam durur, gerekli tedbirleri alırsak, bilinçli ve doğaya uyumlu bir yaşam tarzı edinirsek o kadar güçlü ve hazırlıklı olur, o denli az hasarla atlatırız depremleri ve diğer doğal afetleri...

Sonrasında birlik olmak, dayanışma içinde maddi manevi destek olmak acıların hafiflemesi ve yaraların çabuk iyileşmesi için çok değerlidir...

Üzerinden yıllar geçse de unutmamalı, desteğe devam edilmelidir... Kardeşliğin de, insanlığın da gereği ve mânası budur...

Ahmet Timur