Kent meydanları; kentlerin merkezlerinde bulunan kamusal mekânlardır. Kent sakinleri tarafından özel günlerde; sosyal, kültürel, siyasi ve ticari amaçlar için kullanılmaktadır. Bu meydanların tarihsel kökenine baktığımızda; Yunanlılar dönemindeki tiyatro alanları, Roma dönemindeki sirk alanları ve stadyumlar halkın toplandığı bu mekanların başında gelmektedir.

Kent Meydanları Anadolu kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Bu meydanların en basit örnekleri; köylülerin bir araya geldiği, düğünlerini yaptığı, bayramlaştığı, sorunlarını çözdüğü hemen hemen herkese eşit mesafedeki köy meydanlarıdır.

Türkiye Selçuklu dönemine baktığımızda bu alanlar; askeri idmanların ve spor müsabakalarının yapıldığı,  dini bayramların kutlandığı, cemaatle namaz kılındığı, sosyal faaliyetlerin yapıldığı alanlar olarak karşımıza çıkarken; Osmanlı döneminde ise; pazar yeri, eğlence merkezi, fermanların halka duyurulduğu, dini bayramların kutlandığı, şenliklerin yapıldığı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cumhuriyet dönemi ile beraber bu meydanların fonksiyonlarının biraz değişerek; demokrasilerin vazgeçilmezi olan miting alanlarına dönüştüğü, bir araya gelen insanların sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yaptığı görülmektedir.  İnsanların toplandığı, kamuyu ilgilendiren kararların alındığı bu meydanlar; kuşkusuz kent kimliğinin oluşumuna katkı sağlamaktadır.

Kentlerin imgesi haline gelen bu meydanlar zaman içinde kentin ticaret merkezi haline gelmektedirler. Çoğunlukla geçici pazarların kurulduğu bu alanlar kent ekonomisini de canlandırmaktadırlar. Sultanahmet Meydanı(İstanbul), Ulus Meydanı(Ankara), Konak Meydanı(İzmir), Cumhuriyet Parkı(Çannakkale), Orhangazi Meydanı(Bursa), Dağkapı Meydanı (Diyarbakır), Meylana Meydanı(Konya), Balıklıgöl  Meydanı(Şanlıurfa),  Cumhuriyet Meydanı(Amasya), Cumhuriyet Meydanı(Mardin) bu meydanlardan bazılarıdır.          

Yakın bir zaman içinde “Estel Kent Meydanı” da sözü edilen meydanlar arasında yerini alacaktır. Anadolu Mimarisine uygun olarak yapımı tamamlanacak olan bu meydanın Midyat turizminin yanı sıra, Midyat ekonomisine de büyük katkı sağlayacağı aşikârdır.

 Estel Kent Meydanını bizlere kazandıran iradeye şükranlarımı sunarım.