Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) Açlığın Olmadığı Bir Dünya (WHH) ve Alman İş birliği uygulayıcı ortaklarının Sosyal Uyum Projesi olan ve Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde hassas sığınmacı ve dezavantajlı yerel toplulukları koruma, sosyal uyum ve geçim imkanlarına erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen, başvurusu Mardin-Şırnak Eczacı Odası tarafından yapılan "Temiz Bir Dokunuş İçin El Ele" adlı proje onaylandı.

“Temiz Bir Dokunuş İçin El Ele”

Projenin temel amacı, farklı toplulukları bir araya getirerek sosyal uyuma katkı sağlamak ve bireylerin sabun yapma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak kendi geçimlerini sağlamalarını desteklemektir. Hassas sığınmacı ve dezavantajlı yerel topluluktan katılımcılar, sabun yapmayı öğrenerek sürdürülebilir bir gelir kaynağı elde edebileceklerdir. Bu gelir kaynağı, katılımcıların ekonomik bağımsızlıklarına ve ailelerine destek olmanın yanı sıra, iyi olma hallerini ve aidiyet duygusunu destekleyen bir unsur olarak da önem taşımaktadır.

Bu projenin nihai amacı, sığınmacı ve yerel toplumlardaki katılımcılar arasında birlikte çalışma, iletişim ve kültürel paylaşım ortamı yaratmak ve böylece sosyal uyumu arttırmaktır. Bu doğrultuda, katılımcılar ayrıca mesleki ve beceri kazanma fırsatı da bulacaklardır.

Başkan Veysi Şahin'den, 19 Mayıs mesajı Başkan Veysi Şahin'den, 19 Mayıs mesajı

TKV Proje Sorumlusu Esra Can, Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Fatih Oral ve Proje Yürütücüsü Şegra Aydoğan’ın katılımıyla yapılan toplantı sonrasında Proje, Oda Başkanı tarafından imzalandı.