ŞLOMO Kitabı

Midyat’a bağlı Anhel (Yemişli) köyünde doğan ve Almanya-Paderborn şehrinde yaşayan Musa Ergin’in koordinatörlüğünde ‘‘Kadim Halk Süryanilerden ŞLOMO’’ isminde yeni bir kitap yayınlandı.

Bu vesileyle Paderborn’dan Mardin-Midyat’ta gelen Musa Ergin, ilgili yerlere, kişilere, kilise ve manastırlara kendi eliyle kitabı ulaştırırken, kitap hakkında şöyle bir açıklama yaptı:

‘‘Mezopotamya'nın kadim halkı olan Süryaniler, altı bin yıldır yaşadıkları topraklarda varlıklarını, dillerini ve kültürlerini koruyup yaşatmaya çalışmışlardır. Tarihsel süreçte yaşanan gel-gitlere rağmen, Süryaniceyi ve bu dilde üretilmiş eserleri, hem kullanımda hem yazımda korumuş, sanatsal ve kültürel metinleri kapsayan zengin bir birikim sağlamışlardır. Bu kitap; Süryaniliğe içeriden bakan yazarlarımızın Süryani kimliğini, kültürünü, yerleşim yerlerini, Orta Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan Türkiye'ye, ''geri dönüşün kokusunu'' anlattıkları yazılarının bir harmanıdır. Tarihsel ve kültürel köprülerin inşasına verdiğimiz değer ve hassasiyetle Yusuf Atuğ, Yusuf Beğtas, Abut Buğday, Zekiye Dayar, Musa Ergin, Özcan Geçer, Muzaffer İris, Faruk Kahraman ve Feyyaz Kerimo’nun makale ve hikâyeleri ışığında yeni neslin duyarlılığını arttırmayı ve hasret duygularına tercüman olmayı temenni ettik. Ayrıca Baskın Oran, Hakan Aytekin, Şabo Boyacı ve Kano Suryoyo Derneği önsüzleriyle kitaba can kattılar.’’

Ortak sinerjinin ve kollektif çalışmanın bir eseri olan bu derleme kitabı okumak isteyenler,

https://www.babil.com/kadim-halk-suryanilerin-den-slomo-kitabi-kolektif


Linkinden sipariş edebilirler.

Kendi alanında bir ilk olan bu verimli çalışmadan dolayı Musa Ergin’in şahsında ŞLOMO kitabının yayınlanmasında emeği olan herkesi kutluyor, başarı dileklerimi bildiriyorum.