Y A K A R I Ş

Ya Rab, beni ne kuzuları kesen kasap, ne de kasabın kestiği kurbanlık koyun yapma!

Ya Rab, makam sahibi ve güçlü olanların yüzüne karşı hakikati haykırmama yardım et!

Zayıfların takdirini kazanmak için yalan ve boş konuşmalara tevessül etmeme izin verme!

Ya Rab, beni zenginleştirirsen, mutluluğumdan yoksun bırakma!

Kudretinle beni güçlendirirsen, aklımdan mahrum eyleme!

Bana başarı bahşedersen, alçak gönüllüğümü benden alma!

Şayet bana alçak gönüllülük bağışlarsan, saygınlığımın zedelenmesine izin verme!

Ya Rab, bana görüneni ve görünenin dışındaki gizil olanı da görmeyi nasip eyle!

Düşüncesi benimkinden ayrıştığı için düşmanıma ihanet yapmama izin verme!

Ya Rab, kendi nefsimi sevdiğim kadar insanları da sevmeyi bana öğret!

Ve tıpkı insanları yargıladığım gibi bana kendimi yargılamayı da öğret!

Ya Rab, başarılı olduğumda böbürlenmeme ve dahi başarısız olursam umutsuzluğa düşmeme izin verme!

Ve bana başarısızlığın daima başarıyı önceleyen deneyimler olduğunu hatırlama gücünü ihsan eyle!

Ya Rab, güç makamlarının en yükseği müsamaha olduğunu öğrenmemi; intikam hırsının da zayıflığın birinci göstergesi olduğunu anlamamı sağla!

Ya Rab, zenginlikten yoksun bırakırsan, umudumu koruma gücünü bana ihsan et!

Eğer başarıdan yoksun bırakırsan, başarısızlığı alt edene kadar bendeki direnme gücünü koru!

Sağlık lütfunu alırsan, bana iman lütfunu ihsan eyle!

Ya Rab, insanlara karşı suç işlemişsem, bana aksini ispatlama cesaretini bağışla!

Bana karşı suç işlemişlerse, onları bağışlama metanetini bana ihsan eyle!

Ya Rab, seni unutursam dahi, sen beni asla unutma!

Ya Rab, ne açlıkla cezalandır, ne de susuzlukla sına!

Sendeki hazineden her gün günlük ihtiyacımı bahşet!

Ya Rab, düşünceme barış ve rahatlık ihsan eyle!

Alnımın teriyle kazandığım helalımdan beni mahrum eyleme!

Ya Rab, gençlik günlerimde emirlerini yerine getirmeyi, yaşlılığımı da salih işlerle tamamlama gücünü bana ihsan eyle!

Ya Rab, melekûtunun büyük gününde yüceliğinin huzuruna açık bir alınla çıkmayı nasip eyle!

Yazının Süryanice Linki:

Not: Bu yazı, Lübnan-Beyrut Üniversitesi, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesinin 1979’da bastığı ‘‘Süryanice Dili’’ isimli Süryanice-Arapça kitaptan alıntıdır. Öze hitap eden özlü bir ‘‘YAKARIŞ’’ olduğunu görünce, tematik içeriğinden ötürü Süryaniceden Türkçeye çevirdim.