DİKA’dan Tarıma Destek

DİKA’dan Mardin Tarım ve Gıda Sektörüne Dev Proje Desteği

Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) Güdümlü Proje desteği kapsamında Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından Ajans’a sunulan “Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi hayata geçiriliyor. Toplam bütçesi 10 Milyon TL olan proje bugüne kadar DİKA’ya sunulan en büyük meblağlı proje özelliği taşımaktadır.

Projenin amacı bölgenin ihtiyaç duyduğu yetkili sınıflandırıcı laboratuvar, elektronik satış salonu, dış ticaret istihbarat merkezi, konferans ve eğitim salonlarının olacağı modern bir yapı kurmaktır. Bu yapı içerisinde yer alacak bileşenler bölgenin tarım ve gıda üretim kapasitesi ve verimliliğini arttırarak bölgemizin daha rekabet edebilir bir şekilde piyasalarda yer almasını sağlamaktır.

Güdümlü Projeler Sektörel Katalizördür

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Güdümlü Projeler Ajansımız ile paydaşlar arasında müzakere ederek bir fikrin projeye dönüştürülmesiyle, bölge planına uygun olarak bölgeye sağlanacak katma değer oranında geliştirilir. Güdümlü Projeler özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esasları içerisinde oluşturulur. Bu kapsamda proje üretim ve ihracat kapasitesini geliştirecek, elektronik satış ve analiz konusunda bölgede olmayan iyi uygulama örneğini hayata geçirecek, gıda üretim değer zinciri ile sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve insan kaynakları kapasitesini geliştirecektir. Bu kapsamda projenin geliştirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlara teşekkür eder, projenin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Mardin Tarım ve Gıda Sektörü Yeni Bir Döneme Geçecek

Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Borsamız tarafından Dicle Kalkınma Ajansı ile birlikte oluşturulan “Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” ile Mardin Mezopotamya ovamıza böyle güzide bir eserin kazandırılması konusunda desteklerinden ve katkılarından ötürü başta Mardin Valimiz Sn. Mustafa Yaman olmak üzere Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyelerine halkımız adına minnettarlığımızı sunarız. Projenin geliştirilmesi konusunda Dicle kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Borsa meclisimiz, üyelerimiz ve çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilir, projenin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını Cenabı-ı Allah’tan dilerim” dedi.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Mardin’in ihtiyaç duyduğu yetkili sınıflandırıcı laboratuvar, elektronik satış salonu, dış ticaret istihbarat merkezi, eğitim ve konferans salon ihtiyaçları karşılanacaktır. Kurulacak laboratuvar ile lisanslı depoların; elektronik satış salonunda ürünü işlem müstahsil ve tüccarın; ihracat için gerekli analizleri dışarda yapmak zorunda kalan gıda ürünleri üreticisinin ihtiyaçları karşılanacak analizlerin yerelde yapılması sağlanacaktır. Yeni kurulacak elektronik satış salonu ile ürünün gerçek değerinde ve laboratuvardan çıkan bilimsel verilerle satılmasına olanak sağlayarak hem müstahsile hem de çiftçiye katma değer sağlayacaktır. Dış ticaret istihbarat merkezi bölge gıda ürünlerine Irak dışında pazarlar bulunmasını sağlayarak bölgenin dış pazar çeşitlendirmesini sağlayacak, tek pazar bağımlılık riskini düşürecektir. Eğitim ve konferans salonları çiftçi, tüccar ve sanayicilere eğitim ortamı sağlayarak bölgedeki insan kapasitesinin arttırılmasına katkı sunacaktır.