Kendini doğru ifade edebilmek; her şeyden önce “ben” dilini kullanmaktan geçer.

            Etkili iletişim; karşı tarafa verilmek istenen mesajın mümkün olan en kısa sürede en net haliyle iletilmesidir. Etkili iletişimin ilk kuralı “kendini tanımak” tan geçmektedir. Öyle ya; kendini tam anlamıyla tanımayan bir insanın kendini doğru bir şekilde ifade etmesi çok güçtür. Öncelikle; nasıl bir karaktere sahip olduğunuzu tanımlayın. Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyin. Kendinizin farkında olun. Gelişen farkındalıkla birlikte iletişiminiz de o ölçüde kuvvetlenecektir.

            “İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden ilgisizliktir. “  -Konfüçyüs

             Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan “İletişimsizlik” işte bu noktada hayati bir öneme sahiptir. Kişi kendini doğru ifade edemediği için, sağlıklı bir iletişim kuramamakta, bu durum ise ilişkilerin çok kısa süreli olmasına sebep olmaktadır.  Zira bazen söylediğimiz sözler, ses tonumuz ve beden dilimiz iletişimde bozukluğa, anlaşmazlıklara, dargınlıklara sebebiyet verebilmektedir. Bundandır ki; kiminle iletişim halinde olursak olalım iletişim becerilerimizi geliştirmek ve özellikle kendimizi doğru ifade edebilmek hayatımızda önemli bir yer edinmektedir.

           

            Kendimizi doğru ifade edebilmek için ne yapmamız gerekiyor?

            Kendini doğru ifade edebilmek; her şeyden önce “ben” dilini kullanmaktan geçer. “Ben” dili kişinin kendi fikrini veya düşüncesini ifade etme şekli ve hissedilen duyguların karşı tarafa aktarılma şeklidir. Dolayısı ile suçlu hissetirmez, karşı tarafı savunma yapmaya itmez. “Ben” dilini kullanabilmek için; duyguları bastırmamak, rahatsız olunan durumları dile getirmek, sorunları sıcağı sıcağına çözmek gereklidir.  Bu hususta birkaç örnek vermek istiyorum:

            “Neden hep böyle sessizsiz?” demek yerine;

            “Sessiz olduğun için endişeleniyorum.”

            “Yine neden geç geldin? Nerelerdeydin!”  demek yerine;

            “Eve geç gelince seni çok merak ettim, endişelendim.”  deyin.

           

            Örneklerde de görüleceği üzere; “ben” dilinin aksine “sen” dilini kullanmak iletişimi sağlıksız bir hale getirir. Çünkü “sen” dilini kullandığımızda birey direk savunmaya yönelir ve kendini suçlanmış hisseder. Dolayısı ile tartışmalara zemin hazırlanır. Böylece olaylar içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.

            Değerli okurlar! Kısa olan şu hayatta ağzınızdan çıkanlara daima dikkat edin. Öyle ya; bir sözü unutmak, bir yüzü unutmaktan çok daha uzun zaman alır…