Aşina ve farkında olduğumuz,sadece fiziksel obezitedir..Oysa benzer sebeplerle ortaya çıkan bir de zihinsel obezite gerçeği vardır...

Zihinsel Tembellik ve Obezite!...

Çağımızın en büyük sorunlarından birisidir obezite..

Aşina ve farkında olduğumuz obezite, fiziksel obezite olup zihinsel obezite gözardı edilmektedir...

Birbirinden farklı algilansalar da ikisinin de ortaya çıkışı benzer sebeblerden olmaktadır...

Hareketsiz ve monoton beslenme ve zihinsel tembellik...

Metabolizma, nasıl çalışmadığında ve/veya sürekli sağlıksız girdilere maruz kaldığında fiziksel obezite oluşuyorsa, zihin de sürekli yararsız bilgi sağanağı altında ve/veya kitap okuma, yeni şeyler katma eksikliği ile beraber zihinsel obeziteye meydan verilir...

Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme bu rahatsızlığı gittikçe kitlesel boyutlara taşımakta, bu da başka hastalıklara yol açmaktadır...

Peki bunun üzerinde durulurken bir yandan artan zihinsel tembellik ve obezite gözardı edilmektedir...

Zihni uyutan ve tembelleştiren teknoloji bağımlılığı, sosyal medya düşkünlüğü ve okumama alışkanlığı zihinsel obezitenin en büyük sebebidirler..

Vücudun hareketsizliği metabolizmayı nasıl olumsuz etkiliyorsa, zihinsel aktivite yoksunluğu da zihinsel paslanmaya sebebiyet vermektedir...

Zihinsel obezitenin en büyük panzehiri olan okuma alışkanlığının çok düşük olması, bu riski maksimize etmekte ve gittikçe işlevini yitiren bir zihin durumu ortaya çıkmaktadır...

Zihnin sağlıklı işlemesi ve tazelenmesi, güncellenmesi için yeni bilgilere ihtiyacı vardır ve bunun en önemli yolu da kitap okumak,yeni bir dil öğrenmek, problem çözmek, sanatsal etkinlik gibi aktivitelerden geçmektedir...

Sürekli yağlı yiyecekler yediğimizi düşünsenize..

Kolestrol ve yağlanma tavan yapar, fiziksel obezitenin kapısı aralanır...

Hayatımıza gittikçe sirayet eden telefonlar ve sosyal medya sitelerinin yerini kitaplar almadıkça sadece fiziksel değil zihinsel çürüme ile çok daha fazla yüzleşeceğimiz günler yakındır!...

Ahmet Timur