“Cami”lerde Ana Okulları Açılsın

“Cami”lerde Ana Okulları Açılsın

Veysi ERKEN

“Maarif”i gerçekleştirebilmek ve istenilen “tahsil”i elde edebilmek için iki boyutlu “tedrisat” gerekir.

“Talim”

“Terbiye”

Özellikle “terbiye” hem “talim”le kazanılan bilgi ve becerilerin yerinde kullanımı ahlakını, hem de toplumun sahip olduğu inanç değerlerinin kazandırılmasını tazammun eder.

Yüzde yüzüne yakın Müslümanlardan oluşan toplumunuzun terbiye ile kazandırılması gereken değerler için en uygun yer aile ve “cami”lerdir.

İrili ufaklı 80 binin üzerinde cami olduğu ülkemizde ana sınıfı veya ana okulu uygulamasının yapılabileceği cami sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.

Özellikle eğitim bakanlığı mekân sıkıntısı (okul/derslik) yüzünden anasınıflarını okulların bodrum katlarında faaliyete geçirmeye çalıştığını da herkes bilmektedir.

Bilindiği üzere toplumlar bilgisizlikten veya beceriksizlikten değil, ahlakî zafiyetten dolayı çöker ve yok olurlar.

Cenabı Allah bu durumu “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. Ra’d/11”

Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.Enfal/53” ayetleriyle insanoğluna anlatmaktadır.

Toplumumuzdaki çürümeyi görmeyen ve bu durumdan şikayetçi olmayan kimse yoktur diye düşünüyorum.

Tabii ki, kast ettiğim gerçek anlamda kendini Müslüman olarak kabul ve hissedenler içindir.

Münafık, iki yüzlü, Müslüman görünümlü veya kendini sosyolojik Müslüman olarak ifade edenleri kast etmiyorum.

Özellikle iktidar sahipleri bu çürümeyi görüp durdurmakla mükelleftirler.

Onun için diyorum ki, vakit geçirmeden kaliteli bir öğretim süreci programı ile hemen bütün camilerde “anasınıfı” uygulaması başlatılmalıdır ve gelecek nesilleri ihya etmiş olalım.

Böyle bir yaklaşım sergilenmez ise toplumdaki yozlaşma ve bozulmaya bağlı şiddet, hırsızlık, yolsuzluk, cinayet, uyuşturucu kullanımı gibi pisliklerin artması kaçınılmazdır.

Bilindiği üzere “ağaç yaş iken doğrultulur”. Ağacın eğik ve yamuk büyümemesi için yanına sağlam bir çubuk dikilir. Çocuk eğitiminde sağlam çubuk nezih bir ortam ve sağlıklı bir programdır.

Hayatın en nezih ve huzurlu ortamı “cami”lerdir.

Esasında medeniyetimizin mihveri cami ve külliyedir.

Biz mihverimizi kaybettikçe çürüme ve yozlaşma artmış ve toplum olarak cenabı Allah’la irtibatımız zayıflamıştır.

Yiğit düştüğü yerde ayağa kalkar” gerçeğinden hareketle düştüğümüz ve uzaklaştığımız yer olan camiye tekrar dönmek mecburiyetindeyiz.

Ve.

Ve bunun ilk adımı “cami”leri ilk “terbiye” mekânına dönüştürmektir.

Haydi, iktidar sahipleri ilk adımı atınız.

Neyi bekliyorsunuz.

Hemen bugün.

Yarın geç olabilir.

Bu çağrım Sayın Cumhurbaşkanı, Diyanet İşleri Başkanı ve Milli Eğitim Bakanınadır.

Selam ve Sabırla…

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.