Milletvekilleri, “Siyasette Kadın Çalıştayı”nda buluştu

Milletvekilleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitliğin sağlanmasında kadın parlamenterlerin rolünü tartıştı.

Milletvekilleri, “Siyasette Kadın Çalıştayı”nda buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU), milletvekillerini “Siyasette Kadın Çalıştayı”nda Mardin’de biraraya getirdi.

Milletvekilleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitliğin sağlanmasında kadın parlamenterlerin rolünü tartıştı.

Milletvekilleri, 1-2 Aralık tarihlerinde Mardin’de düzenlenen “Siyasette Kadın Çalıştayı”nda buluştu. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştaya, milletvekilleri, UN Women ve IPU temsilcileri ile uzmanlar katıldı. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile uygulanan “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında düzenlenen çalıştay, 40’tan fazla milletvekilini biraraya getirdi.

Çalıştay; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Ülke Direktör Vekili Sabine Freizer, Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Temsilcisi ve Proje Yöneticisi Zeina Hilal, İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe,  Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Parlamento, ülkemizdeki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının en önemli halkasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların oluşturması kadın milletvekillerimize ayrı bir sorumluluk yüklemektedir. Ülkemizde ve dünyada kadın meseleleri önemli bir yer tutuyor. Hareket noktamız cinsler arası hak ve adaleti sağlamak ve kişiye hak ettiği adaleti sağlamak olmaktadır ve olacaktır. Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması en temel hakların sağlanması sadece insani hakların teslimi demek değildir. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem taşımaktadır. Toplumsal cinsiyete duyarlı parlamento, yapısı, uygulamaları ve çalışma esası kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarını eşit olarak karşılanması esasına dayalı parlamento olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla öncelikle bizim bu eşitliği sağlama konusunda parlamentoda kararlı çalışmamız çok önemlidir.”

UN Women Ülke Direktör Vekili Sabine Freizer, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin hem globalde hem Türkiye’de kadınların siyasi katılımı ve liderliği alanında çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak kadınların siyasetteki temsilinin artmasını, parlamentolar, yerel yönetimler ve siyasi partiler olmak üzere tüm karar alma mekanizmalarına dahil olmalarını destekliyoruz. 2015 yılından bu yana Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi kapsamında bu hedefe yönelik olarak çalışmalar yapıyoruz. Kadınların siyasi arenada güçlenmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir hedef. Bu hedefe kadın liderler olmadan ulaşamayız. Kadın liderler, kadınların ihtiyaçlarını yasalara yansıtabilir ve onların sesi olabilir. Kadın milletvekilleri toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili konuları önceliklendirebilir. 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi hedefine kadın milletvekilleri ve kadın liderlerle ulaşabiliriz.”

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Temsilcisi ve Proje Yöneticisi Zeina Hilal: “Kadınların parlamentoda temsili noktasında Türkiye’de önemli ilerlemeler kaydedildi. Kadın parlamenterlerin oranı yüzde 17.4 oranında. Bu yeterli değil ancak ilerlemeyi gösterir. Bu sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu. Parlamentolar toplumun bütününü eşit temsil eden bir profile sahip olmalı.” Meclisin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirmenin önemli olduğunu söyleyen Hilal, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ile kalkınma birbirinden bağımsız değildir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artış gösterdiği ülkelerde ekonominin de sekteye uğradığını görüyoruz. Eğer kalkınma istiyorsak, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmelerini sağlamak zorundasınız.”

İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe, İsveç’in toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çok taraflı küresel işbirliklerine imza attığını belirterek şunları söyledi: “Özellikle kadınların ve kızların desteklenmesi İsveç’in önemli bir politikası. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle Türkiye’de kadınların siyasete katılımının artırılması projesine finansal destek sağlıyoruz.”

Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan: “Kadınlar, önlerindeki engeller kaldırıldığı takdirde her şeyi başarabileceklerdir. Kadın siyasetçiler olarak birçok zorluğu el ele vererek aştık. Engelleri kaldırdığımızda çok güzel çalışmalara imza atabileceğiz.” Kan, Parlamentolar Arası Birlik temsilcisi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla Türkiye’yi yurt dışında temsil ettiklerini belirtti.

Mardin Valisi Mustafa Yaman açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kadın erkek arasındaki farklılıklar eşitsizliğe dönüşmemelidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden en fazla etkilenen kadınlardır. Kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda kadınların toplumdaki yerini sağlamlaştırmak için çalışmalar yapılmalıdır.”

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GREVIO) Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, CEDAW Komitesi Temsilcisi Lia Nadaraia, Sırbistan Parlamentosu Meclis Başkan Vekili Gordana Čomić ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon konuk konuşmacı olarak çalıştaya katıldı. Uzman konuşmacılar, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında Türkiye ve dünyadaki örnek uygulamalar hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Siyasette Kadın Çalıştayı’nda, toplumsal cinsiyet eşitliği, Meclis bünyesinde yapılan cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları, cinsiyete duyarlı parlamentolar ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili uluslararası sözleşmeler tartışılıyor. Kadın siyasetçilerin liderliğinin ve parlamentolardaki kadın birliklerinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıları masaya yatırılıyor. Siyasette kadın temsilinin önemi konusunda farkındalığın artmasını hedefleyen çalıştay, milletvekilleri arasında dayanışma ve birlikte çalışma kültürünü geliştirmeyi ve bilgi paylaşımını sağlamayı hedefliyor.

Çalıştay, milletvekillerinin, kadınların siyasette yer almasının toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkılarını tartışmalarını hedefliyor. Çalıştayda aynı zamanda KEFEK’in önümüzdeki iki yılın stratejik planları, alt komisyon çalışmaları ve Komisyonun toplumsal cinsiyete duyarlı kanunlar ve politikalar için Meclise nasıl destek vereceğinin tartışılması planlanıyor.

Siyasette Kadın Çalıştayı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında yürütülmekte olan “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında düzenleniyor. Proje, milletvekilleri arasında iş birliğini geliştirerek, milletvekillerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama çabalarına ve kadın siyasetçilerin karar alma mekanizmalarında temsilinin artması yönünde adımlar atılmasına destek olmayı hedefliyor.

Ebru Demirel / MARDİN

YORUM EKLE