Öğretmenler İçin “Kültürel Miras Eğitici Eğitimi”

Mardin’de Öğretmenler İçin “Kültürel Miras Eğitici Eğitimi”

Öğretmenler İçin “Kültürel Miras Eğitici Eğitimi”

Mardin’de Öğretmenler İçin “Kültürel Miras Eğitici Eğitimi

Müze Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı ve Tarih Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi” kapsamında öğretmenler için kültürel miras eğitimlerinin ilk etabı Mardin’de başladı.

Ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilgiler, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi, Müzik ve Rehberlik branşları başta olmak üzere kültürel miras alanıyla ilgili ve bu konuda öğrencileriyle etkinlik yapmak isteyen 20 öğretmenle birlikte, 17-18 Aralık 2018 tarihlerinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Eğitim Salonunda “Kültürel Miras Eğitici Eğitimi” düzenlendi.

Programın açılışı konuşmalarını yapan Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bölgenin zengin kültürel mirasına dikkat çekip kamu ve yerel kurumların kültürel miras çalışmalarına aktif görev alıp yeni projeler geliştirmeye davet ettiler. Proje ekibi adına proje tanıtımını yapan DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Murat Erçin, Aralık 2019’da başlayan projenin gerçekleşen ve devam eden faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.  Daha sonra ICOMOS Türkiye’den katılan Doç. Dr. Ebru Omay Polat,  “Kültürel Mirasın Temel Kavramları, Türkiye’deki Gelişimi ve Uluslararası Çalışmalar” adlı sunumu kültürel miras alanındaki gelişmeler hakkında öğretmenleri bilgilendirirken, aynı kuruluştan Doç. Dr. Aynur Çiftçi ise “Güncel Örneklerle Kültürel Mirasın Eğitimdeki Yeri ve Önemi” başlıklı sunumuyla, eğitimcilerin kültürel miras konusunda çocuklarla nasıl çalışmalar yapılabileceğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili güzel bir sunum yaptı. 

Programın öğleden sonraki bölümünde ise Tarih Vakfı’ndan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Esra Balcı “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Belgelenmesi ve Proje Deneyimleri” başlıklı sunumu ile kültürel mirasın belgelenmesi çalışmaları, çocuklarla kültürel miras eğitim deneyimleri, alternatif yöntemler ve tartışmaları değerlendirdi.

Müzemizden Proje Saha Koordinatörü Abdullah Bilen “Yukarı Dicle Vadisi’nin Kültürel Coğrafyası ve Saha Deneyimleri” başlıklı sunumuyla, Dicle Vadisi’nin kültürel peyzajı ve halk topluluklarına dikkat çekerek altı ay süren saha çalışmalarında karşılaşılan miras öğelerini sundu.

Müze Müdürümüz, Nihat Erdoğan ise “Mardin’de Kültürel Miras Potansiyeli, Yapılanlar ve Yapılabilecekler” adlı sunumu ile müzenin kültürel miras çalışmalarını ve on yılı bulan müze çocuk eğitimleri deneyimlerini öğretmenler ile paylaştı.

Proje eğitimine katılan Mardin’in farklı ilçelerinden gelen öğretmenler sunumların ardından proje ekibiyle birlikte çocuklarla yapacakları atölye çalışmaları için Mardin’deki kültürel miras öğeleri üzerine çalıştılar. Programın ikinci gününde öğretmenler belirledikleri miras öğeleri ve atölye çalışmalarının planı ve detayları sundular. Projenin sona ereceği Mart ayının ilk haftasında planlanan bir sergiyle öğretmenler öğrencileriyle birlikte çalışmalarını sergileme fırsatı bulacaklar. Öğretmen eğitimleri Aralık 2018 ve Ocak 2019 ayları arasında Batman, Şırnak ve Siirt’e devam edecek.

Projenin bu faaliyeti aynı zamanda 27 Mart 2006’da ülkemiz tarafından imzalanmış olan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kapsamında öğretmenlerin kapasitelerini geliştirmek, ilgili derslerde kullanmaları üzere yöntemler göstermek ve özellikle ortaöğretim düzeyinde “Halk Kültürü” seçmeli dersine katkı sağlamayı da hedeflemekte ve bu konuda yeni kuşaklarda farkındalık ve ilgi yaratmayı amaçlamaktadır.

Midyat Gündem Com

YORUM EKLE