Yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve katıldığı uluslararası konferanslarla kendini geliştiren Exitcom, zamanla Türkiye’nin ilk ve tek Lamba/ Floresan, Kartuş/ Toner ve Pil geri kazanım faaliyetlerini proseslerine dahil ederek entegre bir tesis haline gelmiştir.

BİLGİ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYOR

Teknolojinin ilerlemesine ve tüketim artışına bağlı olarak her geçen gün artan elektronik atık miktarlarının 2019 yılında küresel olarak üretilen 53,6 milyon ton elektronik atığın yalnızca %17,4’ü resmi yollarla geri dönüştürüldü. Bu oranın ülkemizde de oldukça düşük olduğunu belirten Exitcom Genel Müdürü Murat Ilgar konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Elektronik atıkların değerli, tehlikeli ve bilgi içerikli olması sebebiyle oldukça önemli olduğunu ifade eden Ilgar, “Bu atıkların döngüsel ekonomisi açısından oldukça değerli hammaddeler barındırdığından ve aynı zamanda buzdolabı, monitör gibi çeşitli atıkların zararlı maddeler içermesi sebebiyle doğaya zarar vermeyecek şekilde uygun şartlarda geri dönüştürülmesi gerekiyor” dedi. Elektronik atıklardaki en önemli konulardan birinin de bilgi güvenliği olduğunun altına çizen Murat Ilgar, günlük hayatımızda kullandığımız cep telefonundan bilgisayara birçok elektronik eşyanın kişisel bilgilerimizi içerdiğini ifade ederek “Tesisimizde uluslararası bilgi güvenliği standartları kapsamında veri silme, fiziksel imha, evrak/arşiv imha, marka imha gibi birçok hizmeti sunmaktayız” ifadesini kullandı.

BİRÇOK DEĞERLİ VE KRİTİK HAMMADDEYİ EKONOMİYE GERİ KAZANDIRIYOR

Birçok değerli ve kritik hammaddeyi ekonomiye geri kazandıraan Exitcom,  uluslararası pil geri dönüşüm hizmeti ile fiziksel, kimyasal (hidrometalurjik) ve termal (pirometalurjik) prosesler dahilinde primer ve sekonder pillerden hammadde kazanımı sağlıyor. Son zamanların oldukça gelişime açık ve güncel konularından olan elektrikli araç bataryalarını da proseslerinde işleyebilen Exitcom, tesisinde öncelikle ikincil ömrü olan pilleri test ederek yeniden kullanıma öncelik vermektedir. Exitcom Genel Müdürü Murat Ilgar konu ile ilgili olarak “Uluslararası politika ve direktifleri yakından takip etmekteyiz. Bu bağlamda 10 Mart 2022 tarihinde sunulan, pil ve akümülatör kullanımına ilişkin AB direktif önerisi ile 2030 yılından itibaren yeni üretilen endüstriyel, elektrikli araç ve otomotiv pillerinde belirlenen minimum miktarlarda geri dönüştürülmüş kobalt, nikel ve lityum kullanılması gerekecektir.” açıklamasında bulundu.

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda gerçekleştirilen birçok yeni düzenleme ile sürdürülebilirlik, döngüsel ve yeşil ekonomi, yaşam döngüsü, yeniden kullanım gibi alanlarda da kendini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Murat Ilgar, tüm dünyada ektisini gösteren aşırı hava koşullarının artmasıyla birlikte küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununun son zamanların en güncel sorunları arasında yerini aldığını ifade etti.  Exitcom, Aralık 2019'da Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa'yı 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan “Avrupa Yeşil Mutabakatını” ve ortaya koyduğu politikaları yakından takip etmektedir.