Midyat Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 40 kafatasının bulunmasıyla ilişkin açıklama

Mardin’in Dargeçit ilçesinde İlçesinde bir mağarada 30-40 adet kafatası, kemik parçaları ve eski testi parçalarının bulunması olayı ile ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 40 kafatasının bulunmasıyla ilişkin açıklama

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, konu ilgili yaptığı yazılı açıklamada,Dargeçit İlçesinde bir mağarada 30-40 adet kafatası, kemik parçaları ve  eski testi parçalarının bulunması olayı ile ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında “kemiklerin faili meçhul cinayet kurbanlarının olabileceğine” dâir gerçeğe aykırı yayın ve sosyal medya paylaşımlarının yapılması nedeniyle yürütülen soruşturma ile alakalı olarak kamuoyunun doğru biligilendirilmesi adına iş bu açıklamanın yapılmasına ihtiyâç duyulmuştur.” Denildi.

              Açıklamanın devamında, “Bu kapsamda olmak üzere; “Mülhakat adliyemiz olan Dargeçit ilçesinde ikâmet eden İrfan Yakut isimli şahsın 29/05/2020 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu müracaâtta; Dargeçit  İlçesi Gülbiş mevkiinde toplu mezar bulduğunu, babası Yahya Yakut’un 1993 yılından beridir kayıp olduğunu ve hâlen bulunamadığını, olayın detaylı bir şekilde araştırılmasını istediğini belirtmesi üzerine Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca 2020/187 sayılı dosya üzerinden soruşturma işlemlerine başlanıldığı, mezkur Akyol Mahallesi kırsalında 30.05.2020 tarihinde saat 08.00 sıralarında yeteri kadar kolluk personel refâkatinde Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde gerekli tespit işlemlerinin yapıldığı, icra edilen incelemede; mağaranın içinde eskiden yapıldığı düşünülen iki adet bölme, mağara girişinde bir miktar toprak yığını, mağara içinde zeminde bulunan iki adet bölmede eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen yaklaşık 30-40 adet kafatası, çok sayıda küçük-büyük kemik parçaları, eski testi parçaları ve bir adet cam süs eşyası olduğu tespit edlerek olay yerinde bulunan kafatası, kemik parçaları ve diğer deliller muhafaza altına alındığı,

              Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca; kâyıp olduğu iddiâ edilen Yahya Yakut'un 1993 yılında kaybolması olayı ile ilgili 01/11/1993 târihinde de eşi Suphiye Yakut tarafından müracaâtta bulunulduğu, daha sonra müracaat sahibinin veridği dilekçede eşinden haber aldığını,Konya ilinde çalışmakta olduğunu belirtmesi üzerine Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda 04/11/1993 tarihli 1993/62, 1993/1 karar sayılı "Takipsizlik Kararı" nın verildiği,

              Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iş bu soruşturma kapsamında; Mardin MİT Bölge Başkanlığına, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Amirliğine yazı yazılarak; müştekinin babası Yahya Yakut’un kaybolması ile ilgili olarak ayrıntılı araştırma yapılması, buna ilişkin bilgi ve belgelerin derc edilerek gönderilmesinin talep edildiği, yine  Dargeçit Kaymakamlığına ve Dargeçit Belediye Başkanlığına müzekkere yazılarak iddiaya konu yerin daha önceki yıllarda mezarlık olarak kullanılıp kullanılmadığı, mezarların kimlere ait olduğunun ve sahiplerinin olup olmadığı hususunun sorulduğu, Dargeçit Kaymakamlığınca verilen cevabi yazıda; söz konusu mağaranın eskiden mezarlık olarak kullanılan “Bukakahni mezarlığının” 1 km ötesinde bulunduğunun ancak mağaranın mezarlık olarak kullanılmadığının ve sahiplerinin de bilinmediğinin belirtildiği,

              Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde yapılan tespit sırasında; İnsana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları haricinde testi parçalarına ve süs eşyası olduğu düşünülen cam parçasına, ayrıca mağaranın içinde yarım daire şeklinde iki adet bölmeye rastlanması nedeniyle bahse konu yerin kültürel ve tarihi bir vasfının olabileceği değerlendirilerek uzman ekipler tarafından gerekli incelemenin yapılması ve rapor tanzim edilmesi için Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce olay yerinde yapılan incelemeler akabinde şifai olarak Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ön bilgilerden; mağaranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı, kalıntıların yeni döneme ait olmadığı, ayrıntılı raporun bilahere gönderileceğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

              Yine söz konusu iddialar ile ilgili olarak; Mardin Valiliği tarafından da 30/05/2020 târihinde basın duyurusu yapıldığı tespit olunmuştur.

              Bu ahvâl ve şerâit içerisinde,  olayla ilgili olarak basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın hâlen devam ettiği ve lüzüm görüldüğü tâkdirde soruşturmanın safahatından ve sonucundan ayrıca bilgi verileceği hususu,    

              Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” Denildi.


T.C.

MİDYAT

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

Sayı: 2020/1                                                                                        03/06/2020

         

         

          Dargeçit İlçesinde bir mağarada 30-40 adet kafatası, kemik parçaları ve  eski testi parçalarının bulunması olayı ile ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında “kemiklerin faili meçhul cinayet kurbanlarının olabileceğine” dâir gerçeğe aykırı yayın ve sosyal medya paylaşımlarının yapılması nedeniyle yürütülen soruşturma ile alakalı olarak kamuoyunun doğru biligilendirilmesi adına iş bu açıklamanın yapılmasına ihtiyâç duyulmuştur.

          Bu kapsamda olmak üzere;

          Mülhakat adliyemiz olan Dargeçit ilçesinde ikâmet eden İrfan Yakut isimli şahsın 29/05/2020 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu müracaâtta; Dargeçit  İlçesi Gülbiş mevkiinde toplu mezar bulduğunu, babası Yahya Yakut’un 1993 yılından beridir kayıp olduğunu ve hâlen bulunamadığını, olayın detaylı bir şekilde araştırılmasını istediğini belirtmesi üzerine Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca 2020/187 sayılı dosya üzerinden soruşturma işlemlerine başlanıldığı, mezkur Akyol Mahallesi kırsalında 30.05.2020 tarihinde saat 08.00 sıralarında yeteri kadar kolluk personel refâkatinde Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde gerekli tespit işlemlerinin yapıldığı, icra edilen incelemede; mağaranın içinde eskiden yapıldığı düşünülen iki adet bölme, mağara girişinde bir miktar toprak yığını, mağara içinde zeminde bulunan iki adet bölmede eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen yaklaşık 30-40 adet kafatası, çok sayıda küçük-büyük kemik parçaları, eski testi parçaları ve bir adet cam süs eşyası olduğu tespit edlerek olay yerinde bulunan kafatası, kemik parçaları ve diğer deliller muhafaza altına alındığı,

          Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca; kâyıp olduğu iddiâ edilen Yahya Yakut'un 1993 yılında kaybolması olayı ile ilgili 01/11/1993 târihinde de eşi Suphiye Yakut tarafından müracaâtta bulunulduğu, daha sonra müracaat sahibinin veridği dilekçede eşinden haber aldığını,Konya ilinde çalışmakta olduğunu belirtmesi üzerine Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda 04/11/1993 tarihli 1993/62, 1993/1 karar sayılı "Takipsizlik Kararı" nın verildiği,

          Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iş bu soruşturma kapsamında; Mardin MİT Bölge Başkanlığına, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Amirliğine yazı yazılarak; müştekinin babası Yahya Yakut’un kaybolması ile ilgili olarak ayrıntılı araştırma yapılması, buna ilişkin bilgi ve belgelerin derc edilerek gönderilmesinin talep edildiği, yine  Dargeçit Kaymakamlığına ve Dargeçit Belediye Başkanlığına müzekkere yazılarak iddiaya konu yerin daha önceki yıllarda mezarlık olarak kullanılıp kullanılmadığı, mezarların kimlere ait olduğunun ve sahiplerinin olup olmadığı hususunun sorulduğu, Dargeçit Kaymakamlığınca verilen cevabi yazıda; söz konusu mağaranın eskiden mezarlık olarak kullanılan “Bukakahni mezarlığının” 1 km ötesinde bulunduğunun ancak mağaranın mezarlık olarak kullanılmadığının ve sahiplerinin de bilinmediğinin belirtildiği,

          Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde yapılan tespit sırasında; İnsana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları haricinde testi parçalarına ve süs eşyası olduğu düşünülen cam parçasına, ayrıca mağaranın içinde yarım daire şeklinde iki adet bölmeye rastlanması nedeniyle bahse konu yerin kültürel ve tarihi bir vasfının olabileceği değerlendirilerek uzman ekipler tarafından gerekli incelemenin yapılması ve rapor tanzim edilmesi için Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce olay yerinde yapılan incelemeler akabinde şifai olarak Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ön bilgilerden; mağaranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı, kalıntıların yeni döneme ait olmadığı, ayrıntılı raporun bilahere gönderileceğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

          Yine söz konusu iddialar ile ilgili olarak; Mardin Valiliği tarafından da 30/05/2020 târihinde basın duyurusu yapıldığı tespit olunmuştur.

          Bu ahvâl ve şerâit içerisinde,  olayla ilgili olarak basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın hâlen devam ettiği ve lüzüm görüldüğü tâkdirde soruşturmanın safahatından ve sonucundan ayrıca bilgi verileceği hususu,   

          Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Midyat Gündem Com

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 22:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER