Midyat Gündem Sı̇temı̇z İyad Üyesı̇ Oldu

İnternet sitemiz, Midyat Gündem İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD) üyes oldu. 

Midyat Gündem Sı̇temı̇z İyad Üyesı̇ Oldu

Midyat Gündem Sı̇temı̇z İyad Üyesı̇ Oldu

İnternet sitemiz, Midyat Gündem İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD) üyes oldu. 

Yaptığımız başvuruya olumlu yanıt veren ve üyelğmz onaylayan İnternet Yayıncıları Derneğ’nn üyelern, nternet haber stelernn temslcleryle brlkte ülkenn brçok bölgesndek yerel gazetenn ve basın kuruluşunun temslcler oluşturuyor.

TEMEL AMAÇ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü le sansürsüz nternet ve özgür nternet kavramlarını benmseyen ve bu doğrultuda faalyetlern sürdüren İnternet Yayıncıları Derneğ, basın ve fade özgürlüğü le haber alma ve haber yapma özgürlüğüne karşı oluşablecek her tür engelleme ve tehdt durumunda üyelernn yanında kurumsal br duruş serglemey en öneml görev olarak görüyor.

İNTERNET HABERCİLERİNİN YANINDA İYAD,

Türkye’de ve dünyada nternet basınının öneml br güce kavuşmasına ve br sektör halne gelmesne rağmen Türkye’de nternet haberclernn gazetec sayılmaması nedenyle çeştl grşmlerde bulunmaktadır. İYAD 5651 sayılı nternet yayınlarını düzenleyen yasayla brlkte 5187 sayılı basın kanununda yapılacak düzenlemelerle nternet haberclernn de gazetec statüsüne sokulması gerektğn savunmaktadır.

İNTERNET YASAKLARINA KARŞI MÜCADELE İYAD aynı zamanda Türkye’de uygulanan nternet stelernn yasaklanması ve erşmne engel koyulması gb poltkalara karşı aktf mücadelesn sürdürüyor.. Özellkle nternet haberclğnn ve yerel basının etknlk alanının genşlemesne katkı sağlamak, üyelernn hak ve taleplern ön plana çıkarmak çn çalışıyor. Kurulduğu günden tbaren nternet yasaklarına karşı gelştrdğ söylemler ve nternet yayıncıları le yerel medya çalışanlarının haklı taleplern gündeme getren İYAD, Türkye’nn saygın basın meslek kuruluşları arasında gösterlyor. BASIN AKADEMİSİ İnternet Yayıncıları Derneğ bünyesnde kurulan Basın Akadems onlne eğtm ve sertfka programları sunuyor. Basın Akadems’nde Haber Dl ve Haber Yazımı, Habere Grş Teknkler gb temel gazeteclk eğtmlern tamamlayan üyeler Temel Gazeteclk Eğtm belges almaya hak kazanıyor. www.yad.org.tr | yad@yad.org.tr

Midyat Gündem Com

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 19:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER