Midyat SYDV 3 Memur Alımı Yapacak

Midyat SYDV personel alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Midyat SYDV 3 Memur Alımı Yapacak

Midyat SYDV 3 Memur Alımı Yapacak

Mardin Midyat SYDV personel alım ilanı yayımladı.

Peki memur alımı ilanına başvuru şartları neler? Mardin Midyat SYDV personel alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

//www.mymemur.com.tr internet sitesinden yayınlanan haberde ; Memur adaylarına müjdeli haber az önce geldiğini müjdeledi. Aile ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile Mardin Midyat SYDV için kamu personel alımı yapılacağı açıklandı.

Peki SYDV personel alımına kimler başvurabilir? Başvurular ne zaman sona erecek?

Mardin Midyat SYDV'ye kaç personel alımı yapılacak?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mardin Midyat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalıştırılmak üzere 3 personel alımı yapılacaktır.

Mardin Midyat SYDV'ye yapılacak personel alımı sosyal yardım ve inceleme görevlisi kadrosunda olacaktır.

Mardin Midyat SYDV memur alımına başvurmak isteyen adaylarda; 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak, 2016 veya 2017 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P3 puan türünde en az 60 puana sahip olmak, bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanıyor olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, vakfın bulunduğu ilçede ikamet ediyor olmak gibi şartlar aranıyor.

TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDA (SYDV) İSTİHDAM
EDİLECEK PERSONELLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

Alınacak Sayı: 3

Çalışma Şekli: BELİRSİZ SÜRELİ

Ünvan: SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

SYDV personel alım ilanlarına başvuracak adayların aşağıdaki açıklamaları okumaları önemle duyurulur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. SYD Vakıflarının yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olup, Vakıflarda personel ile ilgili işlemler personelin işvereni olan Mütevelli Heyetince, İş Kanunu hükümleri ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 34 üncü maddesi gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belirlenen genel kriterlere göre yürütülmektedir.

İŞE ALIM SÜRECİ;

 • KPSS şartı bulunan kadrolar (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi) için Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. Adaylar https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden ön başvuruda bulunur.

 • Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini ilgili SYD Vakfına teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.

 • Adaylar tarafından yapılacak online başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup; SYD Vakıflarınca özel şartlar bölümünde istenilen evrakları süresi içinde teslim etmeyen ya da evraklarını teslim edip genel şartları ve varsa SYD Vakıfları tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Mülakat neticesinde başarılı olan aday/adaylar Mütevelli Heyeti kararı ile SYD Vakıflarında işe başlatılır.

SYD Vakıflarına personel alımında aranacak şartlar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 8. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

 9. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

 10. B sınıfı sürücü belgesine sahip olup, aktif araç kullanıyor olmak.

 11. Sistem üzeri son müracaat tarihi 30.03.2018'dir.

Talep Edilen Belgeler

- Diploma

-KPSS Çıktısı

-Ehliyet Fotokopisi

-Sağlık Raporu

-Sabıka Kaydı

-Adres Hareketine Gösteren Belge

-Bilgisayar Sertifikası (Transkrip Belgesi geçerlidir.)

Not: Ön Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sitesinde yapılacaktır. Evrak Teslim Tarihi 02.04.2018-06.04.2018'dir. (PTT aracılığıylada evrak teslimi sağlanabilir. Ancak meydana gelebilecek herhangi bir gecikmeden kurumumuz sorumlu değildir.)

 Mülakata hak kazanan adaylara mülakat taraihi ile ilgili bilgi verilecektir.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2018, 12:52
YORUM EKLE