Müzesi Hayata Dokunmaya Devam Ediyor

Mardin Müzesi Hayata Dokunmaya Devam Ediyor

Müzesi Hayata Dokunmaya Devam Ediyor

Mardin Müzesi Hayata Dokunmaya Devam Ediyor

Mardin Müzesi, SODES desteğiyle gerçekleşleştireceği projede Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve müze işbirliği ile özellikle dezavantajlı öğrencileri müze ile tanıştırmayı ve müze eğitimine katılmalarını hedefliyor.

Bu kapsamda, kiralanan taşıma araçları ile Mardin Müzesi’ne getirilecek olan öğrencilerin, müzede gerçekleşen eğitim etkinlikleri ve atölyelerine katılmaları sağlanacak.

Türkiye'de eğitim faaliyetlerini SODES desteği ile hayata geçiren ve sürdürülebilirliğini sağlayan ilk ve tek müze olan Mardin Müzesi, yapılacak olan bu proje ile 8-13 ve 13-16 yaş aralığındaki müzeye gelme koşulları uygun olmayan dezavantajlı katılımcı gruplara (ilçeler ve köy okulları, sivil toplum kuruluşları, çocuk esirgeme kurumu ve engelli bireyler gibi) 3000 kişinin müze eğitim programına katılması, müze ile tanışması, kültürel mirasını tanıyan, koruyan, yaşatan, farklılıklara saygı gösteren, demokrasi bilinci edinmiş, paylaşımcı, kendisiyle barışık ve bilime değer veren nesiller olarak yetiştirilmesini hedefliyor.

2011 yılında yine bu proje kapsamında 2500 öğrenciyi müzeyle tanıştıran Mardin Müzesi, aradan geçen süre içerisinde müzeye gelen öğrenci grupları ile müze eğitimi alanlarında geleneksel el sanatları atölyelerinde kök boya baskı, ebru, tezhip, karagöz tasvir, uçurtma ve oyuncak yapımı gibi atölyeler yapmış ve uzmanlar eşliğinde öğrencileri müzeyle tanıştırmıştır.

Proje kapsamında müzeye gelen öğrenci grupları, müze bahçesi içerisine kurgulanmış arkeolojik kazı alanında bilimsel yöntemlerle yapılan bir arkeolojik kazıya dair tüm süreçleri uygulamalı olarak öğrenebilecek ve bulunan eserler, restorasyon atölyesinde basit onarımı yapılarak müzede teşhir edilecektir. Müzeye tahsisli bir alan masal evi olarak düzenlenecek ve bu alanda çocuk kütüphanesi, gölge oyunu atölyesi alanı oluşturulacak, masal ve kitap okuma kampanyası düzenlenecektir. Müzik kursunda 20 kursiyer geleneksel Mardin müzisyenlerinden Mardin müziğini ve leyli kültürünü öğrenecek, ritim (arbani) eğitimi alacaklar ve müzede düzenli konserler verecektir. Fotoğrafçılık kursunda 200 kursiyere analog fotoğraf çekimi öğretilerek karanlık oda sistemi oluşturulacak ve kibrit kutusu ile iğne deliği fotoğrafçılığı eğitimi verilecek ve çocukların çektikleri fotoğraflar sergilenecektir. Müze bahçesindeki 500 kişilik amfitiyatroda halka açık film gösterimleri ve konserler düzenlenecek, dezavantajlı 200 öğrenciye Mardin ve Dara antik kenti gezdirilecek ve tanıtılacaktır.

Proje süresince yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen veriler, fotoğraflar ve geri-dönütler müze web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak ve müze eğitiminde ortaya çıkan ürünler sergilenecektir.

Mardin Müzesi bireyi, aileyi, okulu, toplumu etkinlik kapsamına alan, çocuğa, yaşlıya, engelliye, yoksula eğitim veren bireyin gelişmesine, toplumun kalkınmasına katkıda bulunan, gerçek bir eğitim/öğrenme ve iletişim kurumu olarak çalışmalarını 6 yıldır sürdürmektedir.

Bu çalışmalar ile bireyde, kültür varlıklarını ve kültürel mirasını tanıma, koruma, yaşatma bilinci oluşturmayı, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılmasını, bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılmasını, sergiler, konserler, konferanslar, sinema, tiyatro ve sosyal sirk gösterimleri, atölye/laboratuvar etkinlikleri uygulamaları gerçekleştirip daha önce müzeye gitmemiş, müze ziyaretçisi olmayan geniş bir kitlenin aktif müze kullanıcısı olması hedeflenmiştir.

Bu çerçevede müzede oluşturulan eğitim atölyelerinde çocuklar, arkeoloji bilimini tanıyarak arkeologlar eşliğinde bilimsel bir kazının tüm süreçlerini yaparak ve yaşayarak öğrenmekte, oluşturulan oyuncak, uçurtma, masal, drama, çivi yazısı, sikke, resim, heykel, ebru, kök boya baskı, seramik, taş, gölge oyunu, müzik gibi eğitim atölyelerinde müze eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Midyat Gündem Com

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER