Midyat Noterliğin de Araç tescil işlemlerine başladı

Araçların satış, devir ve tescil hizmetleri bugünden itibaren noterler aracılığıyla verilmeye başlandı.

Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz olacak.

Midyat Noterliğin de ilk tescil belgesini verdiklerini belirten Noter Ramazan Kara, Midyat Noterliği olarak gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ve güne sorunsuz işe başladıklarını söyledi.

Kara, "Başkâtip Mehmet Ata Ay, Kâtipler, Elif Köz ve Aytekin Özkan ile hizmet vermeye başladık. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ülkemiz için yenilik vatandaş için kolaylık iş ve işlemlerin hayırlı olsun. Araç tescil işlemleri projesini hazırlayan hayata geçiren başta Türkiye Noterler Birliği Başkanı Sayın Yunus Tutar ve Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kuruluna ve Ekibine Çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve yetkililerine, İçişleri Bakanlığı'na Sayın Süleyman Soylu ve ekibine Emniyet Genel Müdürü Sayın Selami Altınok ve ekibine Çok teşekkür ederim” dedi.

Midyat noterliğin de ilk tescil belgesini alan Mehmet Sait Konak memnuniyetinizi dile getirerek, tüm yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, ilgili kanuna göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının ve trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde bugünden itibaren noterler tarafından yapılacak. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz olacak.

Noterler tarafından tescili yapılacak veya yapılan araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri ile araç sahiplerinin tescile esas bilgileri Türkiye Noterler Birliğine ait Araç Sicil ve Tescil Sistemi'ne (ARTES), Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescili yapılan araçların tescile esas bilgileri ise Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine kaydedilecek. ARTES’te ve Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sisteminde yer alan bilgiler elektronik ortamda ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecek.

Yeni dönem neleri getiriyor?

Türkiye Noterler Birliği, Noterler tarafından tescil edilen araçların sicillerini tutacak. Öte yandan araçların satış, devir ve tesciline ilişkin teknik ve hukuki değişiklikler ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi araçlara ilişkin kısıtlayıcı şerhlerin elektronik ortama işlenmesi, kaydedilmesi ve kaldırılmasını sağlayacak.

Türkiye Noterler Birliği, İçişleri Bakanlığının uygun görüşünü almak suretiyle araçlara verilecek plaka harf ve rakam gruplarını belirleyecek.

Araçların tescil belgeleri ve plakalarını noterler verecek

Araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemlerini kayıt altına almakla sorumlu olan noterler, araçların tescil belgeleri ile plakalarını verecek. Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen durumlarda araçlar için araç tesciline ilişkin geçici belge ile gerekli diğer belgeleri düzenleyecek.

Noterler, araçlara ilişkin teknik veya hukuki değişiklikleri ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir gibi araçlara ilişkin kısıtlayıcı şerhleri ARTES’e işleyecek veya kaldıracak.

Araçlara ait işlemlerden dijital olarak muhafazası mümkün olmayan belge ve formları arşivleyecek.