Midyat’ta Güzel Şeyler Oluyor

Midyat’ta Güzel Şeyler Oluyor

Veysi ERKEN

Midyat ülkemizin güzide yerleşim bölgelerinden biridir.

Huzurun adıdır.

Midyat yatırımlarıyla ivme kazanmaya başladı.

Annemin vefatı münasebetiyle Midyat’a geldim.

Yatırımların hızlandığını görüyorum.

Özellikle belediye başkanlığına Veysi ŞAHİN beyin seçilmesinden itibaren hem belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunan işlerle ilgili hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda olan yatırımlarda artışı görüyoruz.

Bu yatırımların oluşumunda Veysi Şahin beyin katkısı çok fazladır.

Bu anlamda hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Tasarım Fakültesinin açılması, yurt inşaatı, kültür merkezi, Midyat Mardin yolu çalışmaları, içme suyu projesi, tarihi ve şehrin eski bölgesinin restorasyonu, kapalı Pazar yeri, millet bahçesi, OSB, küçük sanayi sitesi vs. devam yatırımlardır ve bunlar belediyenin sorumluluğunda olmayan işlerdir.

Belediye başkanının teşebbüsleri neticesinde gerçekleşmekte olan bu yatırımlara ilaveten otogar, üniversite, yaşlılar seçkinler mahallesi, şehir hastanesinin Midyat’a kazandırılması, Batman, Cizre ve Nusaybin yollarının yapımının başlatılması gereken projelerdir.

Belediye başkanının öncülüğünde bu yatırımların ve bunların ötesinde yatırımların da başarılacağına inanıyorum.

Yeter ki köstek olunmasın.

Maalesef köstek olmaya çalışan art niyetli, özellikle fetö zihniyetli bir kesimin varlığı hala söz konusudur.

Bu şerir/kötü taifenin etkisinde kalan kişiler de mevcuttur.

Özellikle doğal gaz çalışmaları sebebiyle akmercan şirketinin halka eziyetini bahane olarak kullanan art niyetli kişiler bunu propaganda malzemesi olarak kullanmaktan çekinmiyor.

Benim kanaatime göre algı operasyonunun boşa çıkarılması için hem “kent Konseyi”nin hem de ilgili olan herkesin ve birimlerin devreye girmesi gerekir.

Tanıtım önemli bir mekanizmadır.

Yapılan ve yapılmak istenen her şey bütün medya ve iletişim kanalları kullanılarak olayların gerçek yüzü halka anlatılmalıdır.

Belediye halkla iç içe olabilmelidir.

Kanaatime göre alınabilecek model efsane, 4. Murat, deli lakaplı merhum Recep Yazıcıoğludur.

O bütün icraatlarını halkın içinde ve halkla beraber gerçekleştiriyordu.

Kapısı herkese açık bir tutumla görev yaptığı illerde icraatını gerçekleştirmiştir.

Midyat’ta da bu yöntem uygulanmalı ve bütün gerçekleştirilen, gerçekleştirilmekte olan ve tahayyül edilen yatırımlar halka günlük tanıtılmalı ve izah edilmelidir ki, art niyetli ademlerin algıları çöksün.

Bu yöntemlerin uygulanması halinde benim benimsediğim ve slogan haline getirdiğim iş gerçekleşmiş olur biiznillah.

“Midyat bütün Türkiye’de, bütün Türkiye Midyat’ta”

Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Buradan bir daha sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum.

Midyat’ın gelişmesine daha fazla katkı sağlayınız bir an önce Midyat üniversitesinin kuruluşunu ve Midyat Şehir hastanesinin yatırımını gerçekleştiriniz.

Selam ve Sabırla…

YORUM EKLE