Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, artan enerji tüketiminin oluşturduğu arz riskleri konusunda açıklamalarda bulundu. Tarımsal sulama alanlarında gerçekleşen yüksek elektrik tüketiminin altyapıyı olumsuz etkilediğini dile getiren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas yaptığı açıklamada Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’deki tarımsal sulama abonelerinin yoğun enerji kullanımı, enerji arzının sürdürülebilirliği önünde engel teşkil ettiğini söyledi. Tüketim artışının sürmesi halinde, bölgede enerji arzının güvenliği ve kalitesinde çöküş yaşanmasının kaçınılmaz hale gelebileceğini vurguladı.

Dicle Elektrik, 6 ilde elektrik altyapısı başta olmak üzere birçok yatırım çalışmasına imza atarken, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi tarımsal sulamanın yoğun yaşandığı illerde gerçekleşen yüksek tüketime karşı abonelerini uyardı. Dağıtım şirketi, yüksek enerji kullanımının oluşturacağı riskler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Şirketin raporlarına göre, tarımsal sulama nedeniyle bazı bölgelerde enerji tüketiminde yıllık %50'ye varan artışlar yaşanırken, genel bölge ortalamasında ise %10'luk bir artış gözlemleniyor. Dicle Elektrik saha ekipleri, şebekeleri stabil tutabilmek adına yoğun bir çaba sarf etse de bölgedeki ani ve yüksek tüketim artışı, enerji dağıtım şebekelerinde kalıcı hasara neden oluyor.

Aşırı kullanım enerji arzını olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde yüksek elektrik tüketimi kaynaklı dalgalanmaların, şebekelerin arz güvenliğini tehdit ettiğini bildiren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu durum, bölgenin enerji arz güvenliğini ve kalitesini ciddi olarak riske atıyor. Geçtiğimiz on yılda Diyarbakır'da 3.1 milyar TL, Mardin’de 2,06 milyar TL ve Şanlıurfa’da 3,3 milyar TL tutarında şebeke güçlendirme çalışmaları yaptık. Enerji arzı tarımsal sulama abonelerinin yoğun enerji kullanımı sebebiyle karşılanamaz boyutlara ulaştı. Gerçekleştirilen yatırımlara ve yürütülen verimli tarım projelerine rağmen önüne geçilemeyen aşırı tüketim, enerjinin hanelere kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir olarak ulaştırılması konusunda engel teşkil ediyor. ” dedi.

“Tamamen çökme kaçınılmaz”

Yaşanan yüksek elektrik tüketimi sorununun sadece sıradan tüketicileri değil, üreticileri ve bölgeyi besleyen enerji üretim santrallerini de olumsuz etkilediğini belirten Yaşar Arvas, iletim seviyesinde enerji arzının güvenliği ve kalitesinin kritik bir düzeye ulaştığını belirtti. Arvas, "Hatların kapasitesinin çok üzerindeki yüklenmeler ve bölgedeki tarımsal sulama abonelerinin de talep etmesi nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintilerine gitme zorunluluğu doğdu. Elektrik şebekesinin çökme tehlikesiyle başa çıkmak için Dicle Elektrik ekipleri yoğun bir çaba içerisinde. Ancak tarımsal sulamada meydana gelen ve birçoğu usulsüz olan tüketim artışı sürerse, bölgede enerji arzının güvenliği ve kalitesinde tam anlamıyla bir çöküş yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Bu sebeple GAP sulama projesinin bir an evvel tamamlanması bölgenin tarımsal sulamada nefes almasına destek sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Tarımsal Sulamada Elektrik Tüketimi Rekor Seviyelere Ulaştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, artan enerji tüketiminin oluşturduğu arz riskleri konusunda açıklamalarda bulundu. Tarımsal sulama alanlarında gerçekleşen yüksek elektrik tüketiminin altyapıyı olumsuz etkilediğini dile getiren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas yaptığı açıklamada Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’deki tarımsal sulama abonelerinin yoğun enerji kullanımı, enerji arzının sürdürülebilirliği önünde engel teşkil ettiğini söyledi. Tüketim artışının sürmesi halinde, bölgede enerji arzının güvenliği ve kalitesinde çöküş yaşanmasının kaçınılmaz hale gelebileceğini vurguladı.

Dicle Elektrik, 6 ilde elektrik altyapısı başta olmak üzere birçok yatırım çalışmasına imza atarken, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi tarımsal sulamanın yoğun yaşandığı illerde gerçekleşen yüksek tüketime karşı abonelerini uyardı. Dağıtım şirketi, yüksek enerji kullanımının oluşturacağı riskler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Şirketin raporlarına göre, tarımsal sulama nedeniyle bazı bölgelerde enerji tüketiminde yıllık %50'ye varan artışlar yaşanırken, genel bölge ortalamasında ise %10'luk bir artış gözlemleniyor. Dicle Elektrik saha ekipleri, şebekeleri stabil tutabilmek adına yoğun bir çaba sarf etse de bölgedeki ani ve yüksek tüketim artışı, enerji dağıtım şebekelerinde kalıcı hasara neden oluyor.

Aşırı kullanım enerji arzını olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde yüksek elektrik tüketimi kaynaklı dalgalanmaların, şebekelerin arz güvenliğini tehdit ettiğini bildiren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu durum, bölgenin enerji arz güvenliğini ve kalitesini ciddi olarak riske atıyor. Geçtiğimiz on yılda Diyarbakır'da 3.1 milyar TL, Mardin’de 2,06 milyar TL ve Şanlıurfa’da 3,3 milyar TL tutarında şebeke güçlendirme çalışmaları yaptık. Enerji arzı tarımsal sulama abonelerinin yoğun enerji kullanımı sebebiyle karşılanamaz boyutlara ulaştı. Gerçekleştirilen yatırımlara ve yürütülen verimli tarım projelerine rağmen önüne geçilemeyen aşırı tüketim, enerjinin hanelere kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir olarak ulaştırılması konusunda engel teşkil ediyor. ” dedi.

“Tamamen çökme kaçınılmaz”

Yaşanan yüksek elektrik tüketimi sorununun sadece sıradan tüketicileri değil, üreticileri ve bölgeyi besleyen enerji üretim santrallerini de olumsuz etkilediğini belirten Yaşar Arvas, iletim seviyesinde enerji arzının güvenliği ve kalitesinin kritik bir düzeye ulaştığını belirtti. Arvas, "Hatların kapasitesinin çok üzerindeki yüklenmeler ve bölgedeki tarımsal sulama abonelerinin de talep etmesi nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintilerine gitme zorunluluğu doğdu. Elektrik şebekesinin çökme tehlikesiyle başa çıkmak için Dicle Elektrik ekipleri yoğun bir çaba içerisinde. Ancak tarımsal sulamada meydana gelen ve birçoğu usulsüz olan tüketim artışı sürerse, bölgede enerji arzının güvenliği ve kalitesinde tam anlamıyla bir çöküş yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Bu sebeple GAP sulama projesinin bir an evvel tamamlanması bölgenin tarımsal sulamada nefes almasına destek sağlayacaktır." şeklinde konuştu.