Tüketici Hakem Heyeti Bölgesel Eğitim Toplantısı Mardin’de Gerçekleştirildi

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen 2017 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Bölgesel Eğitim Toplantısı Mardin’de Gerçekleştirildi

Mardin Ticaret İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen; Tüketici Hakem Heyeti Bölgesel Eğitim Toplantısı, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Bin 11 tüketici hakem heyetini kapsayacak şekilde 32 bölgede bölgesel eğitim programları şeklinde düzenlendi.

Toplantıya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, Gümrük Ve Ticaret Uzmanları Erdem Biçer ile Ozan Tüysüz, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şırnak il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin başkan, üye ve raportörleri katıldı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan toplantının açılış konuşmasında; Bölgesel eğitim programının, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatının anlatılması, hakem heyetleri arasında uygulama birliğinin sağlanması, son yargı kararlarının değerlendirilmesi, talep ve önerilerin alınması amacıyla yapıldığını, söyledi

Karaaslan; İlk defa 1995 yılında yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile hukuk sistemimize dahil olan tüketici hakem heyetleri kuruluşundan bu yana 22 yıllık bir süreçte önemli bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip olduklarını akardı.

Bu dönem zarfında tüketici hakem heyetlerinin, önemli kararlar aldıkları, yargının üzerindeki iş yükünü önemli ölçüde azalttıklarını ve tüketici bilincinin gelişmesinde önemli bir rol oynadıklarını, ifade eden Karaaslan şöyle devam etti: “2014 yılında yaklaşık 5.5 milyon, 2015 yılında 3 milyon, 2016 yılında yaklaşık 1.5 milyon ve 2017 yılının ilk altı ayında ise yaklaşık 300 bin tüketicinin Tüketici Hakem Heyetlerine haklarını elde edebilmek amacı ile başvurdu. 2017 yılı Eylül ayı itibari ile Mardin, Batman, Şırnak ve Diyarbakır il ve ilçe tüketici hakeme heyetlerinde verilen kararların 6 bin 81’inin tüketici lehine, 3 bin 950 sinin da aleyhine sonuçlandı. Ayrıca tüketici hakem heyetlerinin kırtasiye, demirbaş, huzur hakkı ücreti gibi ödeme kalemleri için gerekli ödemeler ayrıldı. Bu konudaki ihtiyaçların tamamının giderildi. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla tüketici hakem heyetlerimizin daha etkin, daha hızlı, daha nitelikli kararlar almasını temin edecek adımlar atılmasının sağlanacak” diye konuştu.

Eğitim programı; hakem heyetlerinin 2016 yılı faaliyetlerinin ve kararlarının değerlendirilmesi, kararlarda karşılaşılan hukuki ve maddi eksiklikler, tüketici müracaat usul ve esasları (usul hukuku), Tüketici Bilgi Sisteminin (TÜBİS) kullanımı, finansal tüketiciden alınacak ücret ve masraflara ilişkin hususlar ile soru-cevap şeklinde devam etti.