Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde yer alan 1.Derecede arkeolojik sit alanındaki Mardin Kalesi ve yerleşim alanında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması ve güvenliğin artırılması için yapılması planlanan “Mardin Kalesi Kaya Islahı Projesi” ile ilgili Büyükşehir Belediye Genel Sekreterlik toplantı salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Mardin Kalesi ve yerleşim alanında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması, güvenliğin artırılması ve risklere yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş, tarihi ve turistik açıdan büyük bir öneme sahip olan Mardin kalesinin korunması ve etrafının kayalardan temizlenmesi için projelendirilen çalışmalara kısa sürede başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kalede ve etrafında farklı nedenlerle meydana gelebilecek tüm riskleri değerlendirerek titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Vali Demirtaş, “Şehrimizin kültürel ve turistik mirasının korunması büyük çaba sarf ediyoruz. Mardin Kalesi de bu zenginlikler arasında yer alan tarihi bir yapımızdır. Zaman içinde farklı nedenlerden dolayı kale etrafındaki kayaların oluşturabileceği riskleri ortadan kaldırmak için çalışma yürütüyoruz. Tüm riskleri hesaplayarak çeşitli teknikler kullanarak olası riskleri kaldıracağız.” dedi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut ve diğer ilgililer katıldı.