Yardımcı Doçentlik Tasarısı Geri Çekilmelidir

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı Doçentlik Tasarısı Geri Çekilmelidir

Veysi ERKEN

            Sayın Cumhurbaşkanı,

            Doğrudan size hitap ediyorum.

            Zira toplumda şöyle bir algı var.

            Cumhurbaşkanı istese olur.

            Benim kanaatim ve tespitim ise farklıdır.

            Siz samimi bir şekilde bir işin yapılmasını istiyorsunuz.

Vekilleriniz ve bürokratlarınız bunları gerçekleştireceklerine işi savsaklama, unutturma, sulandırma ve aleyhinize kullanılır hale getirme derdinde imiş gibi bir tavır sergiliyorlar.

            İki örnek vereyim.

            Birisi 1+ 5 diye takdim ettiğiniz imar planı değişikliği.

            Maalesef ilgili bakanlık ve belediyelerde bir tık yok.

            Toplum beklentiye girmiş ve üzülerek belirtmeliyim ki, haşhaşi propagandistler bunu aleyhinize kullanır olmuştur.

            Bir diye misal Yardımcı Doçentlik konusudur.

            Hatırlayacağınız üzere Temmuz 2017 tarihinde Yardımcı Doçentlik kadrosunun bir garabet olduğunu ve bunun kaldırılacağını ifade ettiniz.

            Taşeron işçi kadar değer verilmeyen üniversite personeli buna sevindi.

            Genel anlamda bir düzenleme yapılacağını beklentisine girildi.

            Maalesef “dağ fare doğurdu” misali gerçek oldu.

            TBMM genel kuruluna sunulan tasarının geneli ile ilgili görüşmeleri takip ettim.

            Maalesef Yardımcı Doçentlik konusunda getirilen tasarı ile sözünüz boşa çıkarılmış oldu.

            Tasarı sadece Yardımcı Doçentlik ifadesini kaldırıyor.

            Yerine yine sözleşmeli bir garabet getiriliyor.

            Tasarı o kadar kof ve sözünüzü boşa çıkarıyor ki, partiniz adına konuşan ve aynı zamanda akademisyen olan Vedat Bilgin ve şahsı adına konuşan partinizin Konya Milletvekili Hacı Ahmet Öztürk bile tasarıdan bahsedemediler.

            Lafı dolandırıp Yüksek Öğretimin sorunlarından bahsettiler.

            Sayın Cumhurbaşkanı.

            Bu tasarının geri çekilmesi gerekir.

            Sözünüzün heba edilmesi anlamına gelen bu tasarı, kanayan yaranın üzerine ekilen tuz- biber mesabesindedir.

            Tasarı geri çekilmeli ve amasız, lakinsiz, fakatsız Yardımcı Doçentlik lağvedilmelidir.

            Mağduriyet ucube “Sözleşmeli Doktor Öğretim Üyeliği” ile devam ettirilmemelidir.

            Bu tasarı geri çekilmeli ve sözünüzü boşa çıkaran vekil ve bürokratlardan hesabı sorulmalıdır.

            Umarım ki, toplumun ve mağdurların sesi duyulur.

            Hatadan geri dönülür.

            Bilirsiniz ki, hatadan dönmek fazilettir.

            Hatadan dönülmelidir ki, akademik dünyasına ve toplumun huzuruna katkı sağlansın.

            Son söz.

            Bütün vekilleredir.

            Özellikle Sayın Devlet Bahçeli gibi akademik dünyadan gelen bütün vekilleredir.

            Bu garabeti durdurunuz ve tek cümlelik tasarı ile sorunu kökten çözünüz.

            Tasarı şöyle olabilir.

            “Yardımcı Doçentlik kaldırılmıştır. Mevcut Yardımcı Doçentler yayın durumu ve hizmet sürelerine göre Doçent ve Profesör kadrosuna atanır”

            Hâsılı kelam.

            Sayın Cumhurbaşkanı.

            Sözünüzün boşa çıkmaması ve heba olmaması için tasarıyı geri çektiriniz.

            Selam ve Sabırla…

YORUM EKLE