DİKA Yönetim Kurulu Mardin’de Toplandı

Dicle Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Hilton Garden Inn Mardin Hotel’de, Yönetim Kurulu Başkanı Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın yanı sıra Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Siirt İl Genel Meclis Başkanı Hatice Tay katıldı.

Toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında, Ajans’ın güdümlü proje desteği kapsamında yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilmesi istenilen Mardin Tarım ve Gıda Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi projesinin Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Pilot Uygulamaları Ortak Mali Destek Programı kapsamında yürütülmesi hususu görüşüldü.

DİKA’nın güdümlü proje desteği kapsamında yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen veya geliştirilmesi gereken projelere ilişkin süreçler ile Ajans tarafından gerçekleştirilmesi gerekenler konusunda Kurul üyeleri bilgilendirildi.

2018 Bütçe Yılı içerisinde geçerli olmak üzere taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreter'e yetki verildi.

Ajans’ın 2018 Yılı Çalışma Programı’nın ve buna uygun şekilde hazırlanan 2018 Yılı Bütçesi Yönetim Kurulu’na sunulduktan sonra onaylandı.

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince harcama yetkilisi olan Genel Sekreter tarafından belirlenen gerçekleştirme görevlileri ile malî karar ve işlemlere ilişkin süreç akım şeması Kurul'a sunuldu.

Ajans’ın güdümlü proje desteği kapsamında geliştirilmesi önerilen “Mardin İstihdam Odaklı İş Geliştirme Merkezi” projesi konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine bilgi verildi.

2018 Yılında Ajans’ın güvenlik ihtiyacı ile temizlik, bilgi işlem, tekniker, büro personeli, sekretarya ve şoför ihtiyacının karşılanması için Yönetim Kurulu’nun onayı alındı.

İstanbul’da 25 - 28 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) TRC3 Bölgesi olarak katılım hususu görüşüldü.

Ülkemiz sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli yönlendirilebilmesi amacıyla geliştirilen ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı sonuçları hakkında Kurul’a bilgi verildi.

Ajans’ın devam etmekte olan Mali Destek Programlarına ilişkin Temmuz - Ağustos 2017 Dönemi Program İlerleme Raporları Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sunulduktan sonra toplantı sona erdi.