Midyat Sgk'dan "Gelir Testi" Uyarısı

Güneş, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcu olan vatandaşların “gelir testi” yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Midyat Sgk'dan "Gelir Testi" Uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Midyat İlçe Müdürü Abdurrahim Güneş, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında prim borcu olan vatandaşların “gelir testi” yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Merkez Müdürü Abdurrahim Güneş Midyat Devlet Hastahanesi salonunda yapılan toplantıda; Kamu hizmetlerinde temel birimlerinden biri olan Muhtarları canla başla çalışmalarından dolayı tebrik ederek, 7143 sayılı Kanun uyarınca Genel Sağlık Sigortası ve yapılandırması ilgili bilgiler verdi.

Güneş, Gelir testine başvurusu olmayan vatandaşlarımızın Muhtarlarca Sosyal ve Dayanışma Vakfına gelir testine yönlendirilmeleri (30 Kasım 20018 tarihine kadar) ve çıkacak gelir testi sonucunda Yapılandırma başvurusu süresi (31 Aralık 2018 tarihine kadar) içerisinde Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeleri konusunda uyarılarında bulundu.

Ayrıca 4/b (Bağ-kur) liler için 01 Ekim 2016 tarihinden itibaren borcunu düzenli ödeyenler için prim borcundan 5 puanlık indirim ve sahte sigortalılık ile Güvenlik Korucuların sigortalılığı, borçlanmaları ve e-Devlet Sosyal Güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti. Toplantı sonunda Muhtarlara Gelir Testine başvurmaları gereken vatandaşların listesi teslim edildi.

Bilgilendirme toplantısına Merkez Müdürü Abdurrahim Güneş, Muhtarlar Derneği Başkanı Talip Gübüz, Mahalle Muhtarları İle Merkez Müdürlüğü personelleri katıldı.

İşte Sorularla Genel Sağlık Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler.

1-) 5510 sayılı Kanunun 60/1-g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının primleri nasıl belirlenir?

Kanunun 60/1-g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılan kişilerin primlerinin düzenlendiği 80 ve 81 inci maddelerinde 6824 sayılı Kanun ile değişikliğe gidilmiş olup 01/04/2017 tarihi itibariyle 3 kademe olan prim sistemi tek kademeye indirilerek aylık ödenmesi gereken prim tutarı asgari ücretin %3’ü olarak belirlenmiştir.

2017 yılı için aylık prim tutarı 53,33.-TL,

2018 yılı için aylık prim tutarı 60,89.-TL (2.029,50 TL nin % 3’ü) olarak tahakkuk ettirilmektedir.

2-) 60/1-g, Ek-13, 60/d, 60/7 kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 2018 yılı aylık prim tutarları ne kadardır?

60/1-g kapsamındaki sigortalıların aylık prim tutarı 60,89 TL

Ek-13 kapsamındaki Türk Soylu kişilerin aylık prim tutarı 60,89 TL

60/d kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının aylık prim tutarı 487,08 TL (2x2.029,50 TL nin % 12 si)

60/7 kapsamındaki yabancı öğrencilerin aylık prim tutarı 81,18 TL (2.029,50 TL nin % 12 sinin 1/3 ü)

3-) 7143 sayılı Kanunla hangi kapsamdaki genel sağlık sigortası prim borçları yapılandırılmıştır?

7143 sayılı Kanun ile sadece 5510 sayılı Kanunun 60/1-g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının prim borçları yapılandırılmıştır.

4-) 7143 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 60/1-g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının hangi dönemleri yapılandırılmıştır?

7143 sayılı Kanunu ile 5510 sayılı Kanunun 60/1-g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 30/04/2018 tarihi ve öncesine ait prim borçları yapılandırılmıştır.

5-) 7143 sayılı Kanun ile yapılandırılan 5510 sayılı Kanunun 60/1-g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının son ödeme tarihi nedir?

 Söz konusu prim borçlarının son ödeme tarihi 31/12/2018 dir.

6-) 7143 sayılı Kanun kapsamında ilk defa gelir testine başvuru süresi nedir ve yapılandırma Kanunu süresi içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası tescil ve prim işlemlerinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

7143 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları doğrultusunda, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 18/05/2018 (bu tarih hariç) tarihinden önce genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 18/05/2018 (dahil) - 30/11/2018 (dahil) tarihleri arasında ilk defa gelir testine başvuran genel sağlık sigortalılarının tebligat alıp almadığına bakılmaksızın gelir testi sonuçları tescil başlangıç tarihinden itibaren uygulanacaktır. Bu durumda olan kişilerin, Kanunun yürürlüğe girdiği 18/05/2018 tarihinden önce ödemiş oldukları GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir. Bu tesciller güncellenirken GSS tescil uygulama ekranında yeni açılan "7143 s. Kanuna Göre Tescil Güncelleme için Silme İşlemleri"  menüsü kullanılacaktır.

7-) 7143 sayılı Kanun ile yapılandırılan 5510 sayılı Kanunun 60/1-g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları 31/12/2018 tarihine kadar ödenmemesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı nasıl hesaplanacak?

7143 s. Kanunla yapılandırılan, 60/1/g bendi kapsamındaki 2018 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların 31/12/2018 (dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 01/04/2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

8-) Genel sağlık sigortası prim borçları nereden ödenmektedir?

Genel sağlık sigortası primleri, Kurumumuzla anlaşmalı Banka Şubeleri /ATM ler / İnternet Bankacılığı / E-Devlet üzerinden ödenebilmektedir.

9-) 5510 sayılı Kanunun 60/1-g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası cari dönem prim borçları ve yapılandırılan prim borçları Bankalarda hangi menülerden ödenmektedir?

01/05/2018 tarihi ve sonrasına ait GSS cari dönem prim borçları “GSS PRİM TAHSİLATI” menüsünden,

01/05/2018 tarihi ve öncesine ait, yapılandırılan prim borçları ise   “GSS 7143 YAPILANDIRMA PRİM TAHSİLATI ” menüsünden ödenebilmektedir.

10-)Vefat eden genel sağlık sigortalısının genel sağlık sigortası prim borçları silinir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 599 uncu maddesinde "Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.

Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar." hükmü yer almaktadır.

Türk Medeni Kanunun 641 inci maddesinde "Mirasçılar, tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar." hükmü yer almaktadır.

Belirtilen bu hükümleri doğrultusunda genel sağlık sigortalılarının prim borçlarının, vefatları halinde silinmesi veya  iptal edilmesi mümkün olmayıp, ayrıca vefat eden  genel sağlık sigortalısının   mirasçılarınca yasal süre içinde reddi mirasta bulunulmamış olunması durumlarında, söz konusu borçtan tüm mirasçıların müteselsil ve şahsi sorumlulukları bulunmaktadır.

11-)7143 sayılı Kanuna göre gelir testine başvuru ve tescil güncelleme işlemlerinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

30 Nisan 2018 öncesine ait 60/g tescili olan ve sistemlerimizde kayıtlı herhangi bir gelir testi sonucu bulunmayan kişilerin tescil kayıtları 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve sonucun 60/c -1 olarak sonuçlanması halinde ilk tescil tarihi itibarıyle 60/c-1   olarak güncellenecektir.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 15:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER