'Yalnızlık, özgürlüğün ödenmiş bedelidir' Jean-Louis Fournier

Yalnızlığın özgürlüğe açılan bir kapısı vardır... İnsanın içine dönmesi için bir fırsattır...

Kendi benliğine dönme,içindeki ötekini uyandırma vesilesidir...

Kalabalıklar içinde ihmal edilen bünyenin tamiridir yalnızlık...

Çünkü hayır diyebilmektir...

Birileri için değil kendin için birşeyler yapabilmektir

Yalnızlık kendin olabilmektir...

Yalnızlık nicelik olarak azalmak,nitelik olarak çoğalmaktır...

Başkalarının dedikodularını dinlemek yerine kendi yüreğine kulak verebilmektir...

Zordur evet ama özgürlüğe giden yoldur...

Zihnin prangalarından kurtulmanın yoludur...

Bir bedeli vardır elbette...

Ama her zorluğun bir ferahlığı da vardır...

Karmaşanın,fırtınanın ortasında sığınılacak dingin bir limandır yalnızlık...

Hayır diyememenin,olur olmaz törenlerin,zoraki gülümsemelerin dayattığı tutsaklığa bir başkaldırıdır...

Saçma sapan öyküleri sonuna kadar dinlemeye verilen gönüllü bir sondur...

Herkese benzeme 

safsatasını yırtıp çöpe atmaktır...Farklı olmanın,kendin olmanın ve bunun sunduğu ayrıcalıklar dünyasının anahtarıdır...

Hayır demenin gücü,özgürlüğün gücüdür...

Ve bu özgürlük yalnız kalmaktan geçer...

Bu bedeli ödemekten geçer...

O zaman yüreğinin ve zihninin reddettiği şeyleri yapmamayı öğrenir insan ..

O zaman adanmışlık ve bağımlılık yerine özgüven içinde özgürce verilen kararlar ve adımlarla yaşanan bir öykü yazılmaya başlar...

İnsan kendi öyküsünü o zaman yazmaya başlar ve artık bir meze değildir...Bir figüran değildir...

Yönlendirilen, savrulan değil hayata hükmeden bir bireydir...

Yalnız insan ,ama kendi iradesiyle yalnızlığı seçen insan ,fikri özgürlüğe ve öz saygıya sahip insandır...

Dışlanmayı kabullenmiş insandır...Bedelini göze almış bir kişiliktir...

Kendi olabilmenin yolunun aykırı bir yol olduğunu bilir,bunun yolunun herkes gibi olmak değil farklı ve özgün olmaktan geçtiğini bilir...

Yalnızlığı seçer ve kendine döner...Kendini bulur...O zaman bir özgür birey olur...

'Yalnızlık,özgürlüğün ödenmiş bedelidir' çünkü...

Ahmet Timur